Ponekad otvorimo Oči prema patnji. U našim rukama uzaludno kucaju trenuci nekog vremena. Osećamo da nam koža puca. Pritisak u grudima razliva se po celom našem biću. Čini se kao da tonemo u Vapaj. Ponekad, dajemo patnji previše prostora da nas obuzme. Ponekad dozvolimo da nesretnost postane vodič. Tako olako zavladani, putujemo u Mržnju. Jedino odredište i jedini put na koji nas Ljubav nije poslala.

Posmatrajući svoju okolinu i kroz rad sa ljudima, posmatrajući i samu sebe, primetila sam da ljudi tako retko i tako malo umeju da vole iz Duše. Mnoge ljubavi koje susrećete, o kojima pričate, čak i one koje osećate, to i nisu.

Da bi Ljubav postala deo nas, ona mora da ima slobodan put. Otvorenost Sebe prema drugom biću uvek je potencionalna opasnost na putu prema povredi, ali iskusiti ljubav znači prepustiti joj se potpuno. I sasvim je normalno, zbog materijalizacije fizičkog sveta u kojem živimo i neusaglašenosti fizičke i duhovne dimenzije kolektiva, da ljudi svakodnevno upravo kroz iskutsva Ljubavi bivaju povređeni.

Koliko puta ste doživeli da slušate kako nakon prekida emotivnog odnosa ili povrede na emocionalnom planu, ljudi odednom izgovaraju teške reči, optužuju svoje partnere, krive ih za svoja stanja patnje i karakteriziraju kao izvor boli. Vrlo često sledi želja za osvetom, želja da im se vrati sve loše što su učinili, želja da pate... Stvara se velika odbojnost. Iza tih reči, naravno, gotovo uvek sledi: Ja sam voleo/voljela, a on/ona su mi vratili na takav način."

PageBreak

Kako izgleda kada volimo iz duše

Problem je što ljudi ne razlikuju ljubav iz Duše, od Ljubavi iz Ega. ada smo u stanju Ljubavi sa samim sobom, mi otvaramo svoje prostranstvo prema drugome. Spajamo se i ispreplićemo svoje svetove. Sjedinjujemo se u Ljubav. U tim trenucima, delimo svoje Sebstvo sa tuđim.

Saživimo se sa tuđim duhom i telom, umom i vibracijama. Kako je onda moguće da ljudi tako negativno govore sa kim su delili sebe? Zar nije to ravno prema sebi samome? I onda, na kraju samouništenja, patvorene želje nad salivanjem sebe, smeli su nazvati sve to Ljubavlju. Kao da je reč o nekakvom cirkuskom paketu iz kojeg, izleću različite emocije. Jeste to Ljubav, ali ona koja dolazi iz Ega. I ona nema veze sa Ljubavlju koja dolazi iz Duše.

Kada volite iz Duše, bez obzira sa kojim bolom bili suočeni, koliko vaš glas bio promukao od jecaja, koliko god bili zatučeni na dno postojanja, vi ne umete da poželite zlo drugom biću. I to ne zato što ste vi divni, krasni i moralni, već zato što je Duša ta koja ne ume mrziti.

U tim trenutcima vi ste svesni da vam Ljubav nije nanela bol, jer ona to ne ume. Ona to ne zna. Njoj je to nepoznato. Zato kad kažu: Ljubav boli, ljudi ulaze u samozavaravanje. Ne boli Ljubav. Boli odbačenost, bole laži, bole prevare, boli izgubljenost, ali sve to nije Ljubav već odsutstvo ljubavi. Ljubav ne boli. Boli sve ono što ona nije. Svako mesto gde je nema. Boli postojanje bez nje, ali ona, ona ne boli. Odsutstvo je ono koje stvara bol.

Ljubav iz Ega je moderan mit sadašnjice kojim ljudi nadomeštaju svoju potrebu za posedovanjem, realizacijom, vodstvom i vladavinom. Potrebu za sigurnošću i potrebu za time da budu voljeni, cenjeni i uvaženi. Ljubav iz ega, je najčešći oblik ljubavi koju srećete i ona je razaralačka. Ona vas ne uči ničemu, a podgreva u vama sve emocije koje kad se rasplinu, stvaraju dimenziju mržnje. A mržnja, u konačnici, kakve ona veze ima sa Ljubavlju? Nikakve.

I kako onda, delili sekundu, minutu, sat, mesec, godine ili večnost sa nekime, nakon prestanka tog deljenja, možete mrziti nekoga koga ste voleli? Možete ako ste voleli egom, ali ako ste voleli iz izvora Duše, onda ste zahvalni što ste u dimenziji nekog svog vremena ipak imali priliku da osećate nešto.

Pa što god da vam je druga strana i napravila, svesni ste da je ono što nam drugi čine njihova karma i nema veze sa vama, vaša karma je samo ono kako reagirate na tuđe postupke. A reagovanje mržnjom i negativnim emocijama, znak je da niste voleli. Bila je to samobomana i zavaravanje kako bi sačuvali sebe od emotivnih povreda, a upravo ste ih tako zadobili. U strahu da volite svim svojim bićem i iz duše, odabrali ste ljubav iz Ega. Niste podelili Sebe, nego svoje "Ja", a to "Ja" ume i tekako da stvara "JAuke" bola. Niste ni svesni koliko. Tako snažno i prodorno, uništiti vas može samo Ego.

Jer duša, ona je izvor Ljubavi, a u izvoru Ljubavi, nema ničeg patničkog. Eterična svetlost je ono što vam se pruža. Ponekad, kad zatvorite oči. Ugledate taj Put. Neka on ovog puta ne bude Mržnja.

Astrolog: Sanja Paraminski Astro Aisha