Herbalne formule koje se koriste u tretmanu akni, uglavnom koriste bilje iz četiri kategorije: bilje za uklanjanje toplote, bilje za isušivanje vlage, bilje za površinsko ublažavanje i bilje za cirkulaciju krvi. Proporcija hladećeg i zagrevajućeg bilja će češće zavisiti od stepena upale tj. crvenila nasuprot količini gnoja.

Bilje koje je u najčešćoj upotrebi: orlovi nokti (jin yin hua), lian qiao, hrizantema (ju hua), zhen zhu i shi gao. Svaka od njih briše toplotu.

Scutellaria (huang qin), huang lian i filodendron (huang bai) takođe brišu toplotu i isušuju vlagu, tako da su naročito korisne za ovo stanje. Naći ćete najmanje jedan od njih u sastavu mnogih lekova za akne.

Pronaći ćete takođe blage biljke za isušivanje vlage kao što je yi yi ren i fu ling u mnogim formulama za tretman akni. Još jedna moćna kombinacija udružuje astragalus (huang qi) i dang gui, da bi se izborili sa gnojem. Jače sistemske biljke koje isušuju, bai zhu, cang zhu ili pinellia (ban xia), koriste se samo kada akne postoje uporedo sa drugim simptomima vlage kao što su dijareja, sluz ili mnogo gnoja.

S obzirom na to da se akne pojavljuju na površini tela, bilje koje površinski ublažava se takođe uključuje u mnoge lekove protiv akni. Upotrebljene na ovaj način, zovu se prenosne biljke koje usmeravaju aktivnost drugog bilja ka koži. Tu su fang feng i schizonpeta (jing jie) kao dva favorita.

Blago bilje za cirkulaciju, kao što je koren crvenog božura (chi shao) ili mu dan pi, koriste se jer cirkulisanje krvi uklanja toplotu. Zamislite da se nalazite u toploj sobi. Jednostavno strujanje vazduha fenom, zapravo će ohladiti prostoriju. Ili, prisetite se da se motor u vašem autu hladi protokom vode kroz blok motora. Zaustavite protok vode i pregrejali ste ga u roku od nekoliko minuta.

Očigledno, najbolji tretman zavisi od dijagnostikovanja stanja koja stoje u pozadini i koja stvaraju vlažnu toplotu u plućima/debelom crevu. Za one kojima nije dostupna profesionalna pomoć, poslužiće sledeća formula za tretman akni, koja uvršćuju bilje koje se generalno dobro podnosi. Oni koji ne mogu dobiti preciznu kinesku lekarsku dijagnozu, mogu je koristiti.

  • Phellodendron - Huang bai - 15%
  • Scutellaria - Huang qin - 15%
  • Yi yi ren - 10%
  • Astragalus - huang qi - 10%
  • Angelica Sinensis - dang gui - 10%
  • Schizonepeta - jing jie - 10%
  • Mud an pi - 10%
  • Peonia Rubra - chi shao - 10%
  • Koren sladića - gan cao - 5%
  • Zhen zhu - 5%

Džoel Harvi Šrek je akupunkturista i herbolog

Izvor: Zdrav život