Seminar Energetska astrologija Urana održava se 20. maja u Kepler institutu, od 12 do 16 časova.

Pored sedam klasičnih energetskih centara (čakri), čovek poseduje i „više", transcendentne energetske centre koji su povezani sa trima transcendentnim planetama - Uranom, Neptunom i Plutonom. Tako govorimo o tri posebne čakre, čija je energija bitno drugačija, pre svega zato što u sebi podrazumeva integrisaniji oblik energetskog postojanja, na čijoj se osnovi razvijaju i tri viša stanja svesti.

Kako bi Uranova čakra mogla da se aktivira kod natusa, neophodno je da se najpre, kao svojevrsni „aerodrom" za nju, aktivira jedinstvo u radu treće (Sunce) i pete (Merkur) čakre. To podrazumeva da su ove dve čakre (treća i peta) u savršenom balansu, te da zajedno mogu da čine celovitost entiteta, pri čemu je „orbita" ili kružnica formirana od ova dva centra - nosač na kome se „inkarnira" entitet višeg reda, odnosno - kosmičko stanje svesti natusa.

Više informacija na: 011. 267.31.92, 064.387.222.4 ili [email protected]
www.energetskipsiholog.org