Formula kreiranja namere ima osam delova, i neophodno je imati ih sve u vidu kada pišete svoje namere:

1. Sadašnje vreme

Opišite svoju nameru kao da je trenutna realnost, a ne buduća nada ili san. Napišite nameru kao da ishod već postoji, kao da je savršeni scenario prisutan. Vizualizujte kako vidite svoj život i probudite u sebi osećaj kad se namera potpuno manifestuje. Zapišite ishod.

Za um i trilione ćelija u telu ne postoji razlika između stvarno­sti i imaginacije. Vreme nije linearno. Mi smo sad večno prisutni. Univerzum funkcioniše u sadašnjosti, ne u zamišljenoj budućnosti. Izjavljujete ono što se sad dešava. To je vera. Znate i pre nego što vidite. Kad znate, onda i vidite.

2. Jezik pozitivnih misli

Univerzum ne razume negativan jezik – reči kao što su ne i termine koji iskazuju nedostatak. Zapisivanje pozitivnim jezikom je važno, jer pišete o stvarima koje želite, a ne koje ne želite. Treba da izražavate ono što želite, a ne da izjavom govorite o izbegavanju onog što je neprijatno.

3. Emocionalno moćno i autentično

Koristite reči emocija koje vam aktiviraju srce i izazivaju emotivni odgovor. Emocija je energija u pokretu. Emocija pokreće vašu nameru. Svaka od vaših emocija nosi određenu vibracionu frekvenciju u Univerzum. Kad svoju nameru obogatite visokim frekvencijama emocija, poput entuzijazma, radosti, zahvalnosti, velikodušnosti i ljubavi, snažnije će komunicirati. U idealnom slučaju, svaka od vaših namera trebalo bi da uključuje osećanje ljubavi.

Nije dovoljno da samo dodate reči osećanja svojoj izjavi. Morate zamisliti sebe kako zaista ostvarujete cilj, i što je najvažnije, morate osetiti emocije koje su vezane za to.

Još jedan od razloga zašto je važno da zaista osetimo emocije jeste zato što podsvest ne pravi razliku između imaginacije i stvar­nosti. Svi znamo kako ovo funkcioniše sa stvarima kojih se plašimo. Ako se prepustimo strahu, možemo ubediti sebe da je naš strah stvaran, i onda baš time pokrećemo događaje koje pokušavamo izbeći. Vaša podsvest je u potpunosti ubeđena u stvarnost vaših naj­većih košmara, kao i vaše telo, koje se ponekad prebacuje u status samoodržanja.

4. Duh zahvalnosti

Pišite s osećanjem zahvalnosti – onom vrstom zahvalnosti koju bi­ste osetili da ste već ostvarili svoje želje. Zahvalnost je povezana s pozitivnim osećanjima, zato će ona automatski podići vašu frekven­ciju. Izražavanje zahvalnosti otvara srce, povezuje vas s energijom ljubavi i izobilja i sprema vas da primate. Veoma je lako uliti željenu nameru u otvoreno srce. Budite onaj koji prima.

5. Šta zaista želite

Esencijalni element, koji odlučuje da li ćete biti uspešan kreator, jeste znanje šta zaista želite. Vaše želje su izraz jedinstvenosti vaše duše. Vaše namere trebalo bi da budu ono što zaista želite – ne što vaši roditelji, bračni partner ili prijatelji misle. Svi smo progra­mirani s uverenjima kako bi život trebalo da izgleda. Odvažite se da dobijete ono što zaista želite.

Želja je snažna. Kako budistički učitelj Mark Epstajn piše: „Želja je učitelj: kad zaronimo u nju bez krivice ili stida, može nam pokazati nešto posebno o našem umu, što nam omogućava da u potpunosti prigrlimo život.”

Ovo je nešto na šta ne usmeravamo dovoljno energije. Većina ljudi provede više vremena u planiranju odmora, nego u planiranju toga kako istinski žele da provede život. Možda počnemo s velikim ambicijama i planovima, ali kultura nas je programirala tako da, kako starimo, sve manje i manje očekujemo i plašimo se neuspeha. Ljudi prečesto prestanu da sanjaju u svojim dvadesetim godinama. To je tragično. Uložite svoje vreme u duboko pove­zivanje sa sobom i pronađite šta zaista želite.

PageBreak

Formula za ispunjenje želja: 8 stvari koje pomažu da ostvarite svaku svoju nameru
Foto: Shutterstock formula-za-ispunjenje-zelja-8-stvari-koje-pomazu-da-ostvarite-svaku-svoju-nameru2

6. Eliminisanje osude

Cenite istinsku želju svog srca i verujte da je to za najveće dobro. Ne osuđujte ništa što vaše srce otkriva kao cilj. Dopustite svom srcu da potpuno odlučuje i da bude ispunjeno. Ne postoji sistem koji meri koliko je vaša namera vredna: to nije kao da duhovne namere dobijaju pedeset poena, a materijalne namere dobijaju samo deset. Život je holistički proces. Sve namere su deo iste savršene celine, koja predstavlja vas.

7. Beskonačne mogućnosti

Svoje namere zapišite s beskonačnom mogućnošću. Nemojte sma­njivati svoje namere da bi se uklopile u vašu trenutnu svest. Zapiši­te namere tako da utiču na vašu svest, da ispunjenost u njima raste. Prepoznajte ograničavajuća uverenja i ne dopustite im da utiču na to kako pišete namere.

Mi, ljudi, programirani smo tako da konstantno preispitujemo sebe i svoj život. Plašimo se neuspeha i zato razmišljamo o svakom mogućem scenariju koji bi nas mogao ometi. U tom procesu, često sami sebe odvratimo od stvari koje stvarno želimo.

Sumnje i ograničenja obično počinju s „ali”, i često su povezani s nedostatkom novca, vremena, energije, i tako dalje. Kad se lišavamo ograničenja, smatramo da je korisno da sebe zapitamo: „Šta bih radio/la ako novac nije problem?” i: „Šta bih radio/la ako bih znao/ la da ne mogu da ne uspem?” Recite sebi da će vam Univerzum omogućiti izobilje izvora za sve što želite da stvorite, i onda ponovo pogledajte svoje snove i namere. Potrudite se da namere koje stvarate budu oslobođene od vibracija sumnje i straha.

Na kraju, kad pišete svoje namere, najvažnije je ovo: samo prati­te svoje srce. Ne dopustite da vam glava odlučuje o tome šta jeste a šta nije moguće. Univerzum je daleko moćniji od ograničenih moći vaših misli.

8. Dograđivanje u procesu razvoja

Kad pišete svoje namere, morate biti određeni ali nemojte se držati detalja. Univerzum vas može iznenaditi i pružiti vam nešto drugačije od onog što ste zamišljali. Možete prilagoditi i poboljšati svoje name­re – nisu zapisane u kamenu. Zapisane su u energiji, a energija je veoma savitljiva.

Ovo je moj savet: opustite se! Možete svoje namere promeniti kad god želite. Zapravo, život se stalno menja, pa tako i vi, zato bih i očekivao da vam se namere menjaju i razvijaju u odnosu na okolnosti. Zasad treba da se koncentrišete na ono što upravo sad želite, i što je za vas emotivno moćni izraz autentičnosti. Ako se sutra promeni ono što želite, možete svoju odluku pono­vo napisati i razmotriti je.

Ako dođete do novog viđenja, možete nadograditi svoju izjavu. Dopustite svojoj nameri da bude proces koji će voditi vašu evolu­ciju. Neke namere mogu vam služiti čitav život, neke ćete morati da prilagođavate dok se razvijate, a neke će biti zamenjene novim. Namere su razgovori s Univerzumom, večni dijalog. One su dinamične. Pustite ih da teku.

Autor: MAJK MARFI, odlomak iz knjige "Frekvencija kreacije"

Izvor: Nova svest