Trenerski alat koji NASA koristi od sedamdesetih godina prošlog veka pomaže u boljoj komunikaciji, razumevanju sebe i drugih i razvoju lične snage

Zašto su važne granice među partnerima i kako poboljšati komunikaciju u ljubavnoj vezi

Lepa reč i gvozdena vrata otvara, kaže poslovica. Ali, šta se sve krije iza lepe reči i šta za koga znači lepa reč? To je ključno pitanje u današnjem komunikacionom sistemu. Veština koja nam omogućava da prepoznamo na koji način da se obratimo sagovorniku da uspostavimo emotivni vezu sa njim, bilo da je poslovni ili privatni odnos u pitanju, je deo emocionalne inteligencije. Dobra vest je da se to uči i razvija tokom celog života. Jedan od načina koji ćemo ovde predstaviti je model koji koristi NASA od 1970. godine i jedini model napravljen baš na bazi analize ljudskog ponašanja je PCM - Process Communication Model.

Mi uvek komuniciramo, čak i kada ne želimo da komuniciramo. Ako smo u komunikacionom polju, ako vidimo ili čujemo drugu osobu i ona nas, mi komuniciramo. Iako se ne obraćamo neposredno toj osobi, ona ima našu sliku i ton i nešto o nama zaključuje. I obrnuto. Mi svakako šaljemo određene poruke u komunikaciono polje, tako da je nemoguće ne komunicirati.

Znate za onaj opis susedskih ili rodbinskih odnosa: mi ne pričamo? Šta vam to govori o toj komunikaciji? Znate da je sadržaj, kao informacija koja se komunicira, samo 7% neke poruke. Ostalo je položaj tela, glas, gestikulacija. Kakvu onda poruku mi zaista šaljemo ako svesno obraćamo pažnju samo na 7% sadržaja i još koji procenat svesno na položaj tela ili ton? Od čega, zapravo, zavisi kakvu komunikacinu poruku ćemo poslati i kako će ona biti primljena?

Kada bih vam rekla da postoji jedan od komunikacionih ključeva koji nam daju snagu u pregovaranju, u uspostavljanju poverenja i uticaja na sagovornika, da li biste to koristili ? Ali prvo treba otključati sebe i svoju pravu snagu i zatim razviti veštinu.

Već decenijama se u NASI, Beloj kući, velikim kompanijama širom sveta koristi alat koji vam omogućava da lako razumete sebe i druge, da utičete na motivaciju i da vam daje smernice kako da ostvarite cilj u komunikaciji. Čak i kompanija PIXAR koristi model da bi autentičnije dočarala likove u crtanim filmovima. To je The Process Communication Model® (PCM).

Dr Taibi Kahler, klinički psiholog, je 1971. godine otkrio i izmerio sekvencu po sekvencu komunikacionih paketa koje koristimo u našoj komunikaciji u zavisnosti od strukture ličnosti i tako otkrio i objasnio šest tipova ličnosti koje imamo u sebi, zastupljene u različitim procentima i sa različitom snagom. Zamislimo na trenutak da su to igrači koje izbacujemo na komunikacioni teren.

Postoje igrači koje najčešće izbacujemo i najviše koristimo, a postoje igrači koji sede na klupi. PCM je trenerski alat koji nam pomaže da razumemo u svakoj sekvenci utakmice kojeg igrača je korisno staviti u igru da bismo postigli željeni rezultat. To znači da prvo treba da razumemo sve igrače i da razumemo svoj preferentni komunikacioni stil - koji je igrač nama najomiljeniji, na koga se najčešće oslanjamo i za koga verujemo da nas nikada neće izneveriti na terenu.

Svaka ličnost je sastavljena od separatnih i i međusobno zavisnih tipova ponašanja, dakle igrača na našem komunikacionom terenu, koji se zovu: Thinker, Harmoniser, Persister, Rebel, Imaginer i Promoter. Ako našu ličnost zamislimo kao kuću, onda su ovi tipovi poređani kao spratovi u njoj, drugačije kod svakoga od nas. Ono što je prizemlje naše kuće nam je genetski dat tip 1 ponašanja, a ostali spratovi su se poređali do naše sedme godine života. Praktično, igrač kojeg najčešće koristimo na terenu je u prizemlju naše kuće i njega prepoznajemo po rečima koje koristi, facijalnoj ekspresiji, gestovima, energiji koju primarno koristi u komunikaciji.

Nijedan tip/igrač nije bolji od drugog. Svako ima svoje vrline i mane. Svakome od nas su potrebne dobre strane svakog igrača kao što su na primer: vrednosti Persistera, spontanost Rebela, razumevanje i toplina Harmonizera, logičko zaključivanje Thinkera, uživanje u akciji i preuzimanju rizika Promotera i mirnoća i maštovitosti Imaginera. Tako da ćemo radije govoriti o šest tipova u svakoj ličnosti, a ne o šest tipova ličnosti. Ipak, svako od nas najviše koristi jedan do dva tipa/igrača potpuno prirodno i lako.

PCM se bavi time KAKO komuniciramo ne sadržajem jer sadržaj zavisi od percepcije svakog tipa posebno. Svaki od ovih igrača u istoj komunikacionoj poruci stavlja težište ili fokus na ono što je njemu primarno važno, odnosno vezano za njegovu psihološku potrebu.

PageBreak

Predvidite stres kod sagovornika

Kroz PCM otkrivate šta drugi misle i žele, šta ih pokreće, šta stoji iza njihovih „maski", iza govora tela i gestikulacije koju nam pokazuju. Takođe pomaže da predvidite mogući stres kod sagovornika i pre njega samog i da umete da ga zaustavite na korak od stresne situacije koja nije nikome korisna. Da osetite šta druga osoba ceni i šta joj je važno, da predvidite ponašanje bez direktnog pitanja, što vam sve daje pregovaračku prednost i snagu.

Harmoniser

Jake strane: osećajnost, toplina i razumevanje

Ako imate Harmonizera u bazi onda težite toplini u odnosima, puno se oslanjate na osećanja i osećaje koje imate. Prirodno komunicirate podržavajuće, empatično i stvarajući harmoniju sa drugima, a u stresnim situacijama ste skloni da napravite glupe greške i umanjite svoj značaj da ne biste bili odbačeni od strane drugih. Vaša osnovna potreba je potreba za prihvatanjem ličnosti u celini i čulnih potreba.

Proverite svoju emocionalnu inteligenciju: 5 važnih osobina koje imaju samo emocionalno inteligentni ljudi

Kako komunicirati sa Harmonizerima? Toplo, srdačno. Nađite prijatno mesto, gde se oni osećaju dobro i ugodno. Pokažite u razgovoru empatiju, saosećajnost i toplinu. Pitajte ih da li im je lepo, prijatno. Pitajte ih za osećanja.

Thinker

Jake strane: logika, sposobnost organizacije, odgovornost i vrlo dobro planiranje.
Ako imate Thinkera u bazi, onda se mnogo oslanjate na činjenice, informacije, koristite upitni kanal. Znači vam da napravite to-do listu prioriteta, volite da dobijete pohvalu za dobro obavljen posao i vaše ekspertsko znanje. Poznati ste po sposobnosti jasnog i logičkog rasuđivanja. Pod stresom umete da postanete „kontrol frik", perfekcionista i da imate problem sa delegiranjem. Vaša osnovna psihološka potreba je za vremenskom strukturom, planiranjem i organizacijom i priznanje vašeg rada.

Kako komunicirati sa Thinkerima? Poštujte njihovo vreme. Pokažite da cenite njihovu logičnost, organizovanost. Dajte im priznanje za njihovo ekspertsko znanje i rad. Govorite logično, linearno, bez previše emocija.

Persister

Jake strane: posvećenost, pronicljivost i svesnost. Imate veoma dobru sposobnost prosuđivanja situacija i ljudi. Možete biti vrlo posvećeni ideji, principima, organizaciji, političkoj partiji.

PageBreak

Budite iskreni

Ako imate Persistera u bazi onda volite da komunicirate kroz razmenu ideja, uverenja i vrednosti. Imate potrebu da dobijete priznanje vase posvećenosti i zalaganja na radu , poštovanje vaseg rada i stavova. U stresnim situacijama ste skloni kritici i možete postati tvdoglavi u odbrani svojih stavova i odbacivanju tudjih.

Kako komunicirati sa Persisterima? Pokažite interesovanje za njihovo mišljenje. Cenite njihovu posveženost. Dajte im na važnosti. Iskažite svoja uverenja. Budite iskreni. Oni to cene.

Imaginer

Jake strane: mirnoća, maštovitost, refleksija. Vaša osnovna potreba je potreba za samoćom.

Treba vam vremena da reagujete. Prvo morate da zamislite akciju pre nego što u nju uđete. Vrlo dobra sposobnost samorefleksije i introspekcije. Treba vam vreme i prostor samo za vas koje ćete provesti u miru. Ne sudite drugima, koristite mnogo imaginaciju i vizualizaciju. Pod stresom imate tendenciju da se zatvorite u školjku i povučete.

Kako komunicirati sa Imaginerima? Budite mirni, dajte im jasne instrukcije. Poštujte njihovu potrebu da se povuku. Recite im tačno šta očekujete od njih. Oni imaju puno ideja i zato vi morate da kanališete šta tačno želite od njih. Kažite im da su vam potrebni.

Promoter :

Jake strane: adaptibilnost, upornost i šarm. Stimulišu vas rizici, izazovi, akcija. Potrebno vam je da se «nešto dešava» stalno. Šarmantni ste, prilagodljivi i brzo osvajate pažnju. Takmičarskog ste duha i volite da u svemu budeti prvi. Ne zanimaju vas detalji. Imate odličnu osobinu da se lako prilagodite novoj situaciji i da radite van rutine. Pod stresom umete da budete nestrpljivi da druge tretirate kao da su slabi i da ih zbog slabosti napadate. Umete da budete osvetoljubivi.

Kako komunicirati sa Promoterima?

Prvo ključne stvari. Recite brzo ono što je najvažnije. Ne okolišite i ne pričajte priče od Kulina Bana. Jasno, brzo, efektno, dinamično.

3 pravila za razgovor ispunjen ljubavlju: kako da pozitivan govor ojača vašu romantičnu vezu

Rebel

Jake strane su: spontanost, kreativnost i razigranost.

Ako imate Rebela u bazi onda verovatno reagujete na situacije i ljude sa sviđa mi se ili ne svidja mi se, reaktivno. Imate potrebu za zabavnim sadržajem, za uzbuđenjem i zabavom. Pod stresom umete da se povučete jer vam postaje dosadno ili vas previše posla stavi u poziciju da ne možete da završite sami posao i tražite pomoć drugih. Najjača strane vaše ličnosti je sposobnost da sve okrenete na šalu i da donesete entuzijazam i kreativnost drugima.

Kako komunicirati sa Rebelima?

Neformalno, opušteno. Pokažite da vas zanima njihov smisao za humor. Koristite žargon, gestikulaciju, kao da se igrate. Spontano, kreativno. Kao sa detetom.

Maja Pavlović je dipl. ekonomista, Executive MBA, Menadžer u banci, Sertifikovani Business Coach. Napravila je jedinstvene radionice ličnog razvoja - co development za bankarski sektor, osiguranje i start up kompanije. Više informacija na stojkovic.maja@gmail.com

Izvor: Sensa