Vrlo često se događa da partneri u vezi ne govore istim emocionalnim jezikom, i to dovodi do nerazumijevanja ili pogrešnog tumačenja, što rezultira neskladom, ali i raskidom.

Koliko ima znakova da ste zapravo usamljeni...

Doktor Geri Čapman u svojoj knjizi "Pet jezika ljubavi: tajna ljubavi koja traje" izdatoj 1. januara 2010. godine objasnio je kako ljudi svoja osećanja izražavaju na čak pet različitih jezika.

Pet načina iskazivanja ljubavi o kojima Čapman piše u svojoj knjizi su:

  • kvalitetno provedeno vreme
  • reči priznanja i odobravanja
  • pokloni
  • dodiri
  • usluge

To znači da će neko procvetati od komplimenta, a neko neće ni trepnuti. Neko će svaki dan primati kišu poljubaca kojima neće verovati jer sam(a) izražava ljubav na neki sasvim drugačiji način... Vrlo je važno da budemo u mogućnosti da prepoznamo način na koji partner iskazuje ljubav kako bismo znali kako da je primimo, i sačuvati. Takođe, bitno je prepoznati vlastiti jezik ljubavi, kako bismo partneru mogli dati do znanja koliko nam zapravo znači.

U čemu je, zapravo, radost ljubavne veze...

Lako možemo shvatiti kakav je naš jezik ljubavi ako se setimo šta nas je najviše povređivalo ili šta nam je s bivšim partnerima najviše nedostajalo.

Da li je to bilo vreme provedeno u skladu i razumijevanju?

Jesu li to bili dodiri ili pohvale i odobravanja?

Prepoznati svoj i partnerov način izražavanja osećanja kako bi se ljubav razvijala je najmanje što u ime ljubavi možemo učiniti jedni drugima.