Arhetip heroja je najprepoznatljiviji od svih arhetipova. Svi možemo da imenujemo karakterne osobine heroja. Moraju da budu hrabri i neustrašivi, da pobede nekog užasnog neprijatelja, da spasu svet i da budu potpuno čudesni.
Heroj je najzastupljeniji u knjigama, filmovima, mitovima i legendama. To je zato što junaci često imaju zanimljivu priču.

Arhetipovi su različiti likovi sa određenim skupom osobina ličnosti. Prema Karlu Jungu, postoji 12 arhetipova.
Grupisanjem ljudi u kategorije možemo se odmah identifikovati sa određenom vrstom karaktera. Imamo uvid u njihovu ličnost, kvalitete, slabosti i prirodu.

11 znakova da imate ličnost arhetipa heroja

Karl Jung je osmislio 12 arhetipova. Iako ih pripovedači koriste u književnosti i medijima, studije su pokazale da su određene osobine relevantne za arhetip heroja.

Čvrsta moće ubeđenja: Imate hrabrosti svojih uverenja.
Zaštitnici: vi ste zabrinuti za dobrobit drugih.
Empatija: vi vidite stvari iz više perspektiva.
Moralni integritet: imate jak moralni kompas.
Samopožrtvovanje: stavljate tuđe potrebe ispred svojih.
Nesebičnost: rizikujete svoje dobro za druge.
Hrabrost: vi ste hrabri i suočavate se sa svojim strahovima.
Odlučnost: ne odustajete lako.
Snaga: imate jak osećaj šta je ispravno.
Iskrenost: nemate skrivene planove i motive.
Inspirativni ste: ljudi se ugledaju na vas.

Izvor: Sensa