Šta je uspeh? Uspeh je kada ostvarujemo svoje ciljeve, svoje želje. Za uspeh je potrebno nekoliko stvari a najvažnije su tri.

To su: želja, vera i akcija. Sve počinje od želje.

Želja je pokretač svakog ponašanja. Prvi korak ka uspehu je da postanete svesni i dozvolite sebi da osetite šta je to što želite. Možete to uraditi već sada. Napravite malu pauzu u čitanju i setite se neke svoje želje.

Piramida uspeha Džona Vudena: vaš put do krune pobednika...

Sledeći korak jeste kreiranje vere, vere u sebe. Vere u sebe jeste uverenost da vi možete ostvariti tu želju. Bez vere u sebe nema ni motivacije. Želja sama po sebi nije dovoljna da stvori motivaciju. Na primer, ako ja želim da postanem astronaut i u istovreme ne verujem da to mogu uspeti, da li ću biti motivisan? Dakle, neka vaša želja bude takva da možete verovati u sebe da je možete ostvariti.

Za koje vrednosti se zaista vredi boriti: 6 ciljeva ka kojima treba ići svakog dana...

Sledeći korak je akcija. Želje vodi u veru a vera u akciju. Bez akcije nema uspeha, nema održanja motivacije. Ako ništa ne preduzimate izgubićete želju i / ili veru. Zato počnite sa akcijom. Počnite sa malim koracima. Svaki vaš korak povratno jača vašu želju i veru a one jačaju vašu spremnost za akciju. Znači, stvara se začarani krug, samoodržavajuća petlja, pozitivna petlja.

Izvor: Vaš psiholog