Postoje dva mesečeva čvora, Severni i Južni, koji su još poznatiji pod imenima Rahu (glava Zmaja) i Ketu (rep Zmaja). Ove nazive čvorovi su dobili po vedskom mitu u kome Zmaj od bogova krade za sebe eliksir besmrtnosti, da bi potom bio uhvaćen i kažnjen od samog Tvorca koji ga je rasekao nadvoje. Ali, kako je stekao besmrtnost, Zmaj ne umire, već njegova glava i rep nastavljaju da žive odvojeno, svako za sebe. Mit još kaže da su se, kako bi se osvetili Tvorcu i kosmosu, Rahu i Ketu (glava i rep Zmaja) zakleli da će pratiti Sunce i Mesec i da će ih pojesti — što se zaista i dešava u vreme eklipsi.

Njihova interpretacija u zapadnoj astrologiji se nijansirano razlikuje od autora do autora, dok su istočna astrologija i pre svega indijska astrologija vrlo odlučni u tome da Rahu i Ketu imaju rang planeta (pa tako indijska astrologija radi sa devet planeta: Sunce, Mesec, Merkur, Venera, Mars, Jupiter, Saturn, Rahu i Ketu), dok se njihovo osnovno manifestovanje vezuje za karmu i darmu.

Po istočnim učiteljima Rahu, Severni čvor, je put na koji tek treba da kročimo u ovom životu i postanemo nešto bolje, smislenije, vođeni lekcijama i onim što smo sa sobom u ovaj život dopremili iz prošlih inkarnacija, a šta je to — pokazaće upravo Južni čvor, odnosno Ketu.  Ako analizi horoskopa priđemo isključivo sa aspekta duhovnosti, indijska astrologija će mnogo bolje nego zapadna ukazati na zadatke koje tek treba da savladamo kao i na veštine, znanja ali i greške (grehove) koje smo „napravili“ u prethodnim životima, na poslove koje nismo završili i koji nam sada mogu samo predstavljati teret.

Ali, ako horoskop posmatramo u ambijentu zapadnog sveta, koju karakteriše užurbana atmosfera svakodnevnice savremenog života, kao i konstantna borba sa egom — gde treba biti pravi umetnik života i balansirati vešto na konopcu između materijalnog i duhovnog, pri čemu oba imaju podjednaku važnost — tada će zapadno tumačenje dati bolji uvid u situaciju. U svojoj astrološkoj praksi uverila sam se da su čvorovi često osnovna tema, srž horoskopa i da njihovo pravilno tumačenje, u stvari, predstavlja osnovnu šemu rada na sebi, i to ovako: PageBreak

Diktati Južnog čvora

Južni čvor (Ketu) predstavlja našu ranu adaptaciju na uslove u kojima smo odrasli. On,takođe, prikazuje sve ono što smo u najranijim danima života stekli kao usvojeno ponašanje i od čega se teško odvajamo — bez obzira na to da li je ono dobro za nas ili nije.

Na primer, Južni čvor u Ovnu nas je bukvalno dresirao da sve radimo sami, da nemamo poverenja u druge, pa prema svetu često pokazujemo lice onoga koji sve može sam, koji je nestrpljiv, bezobziran, često i bez znanja o sintezi, asocijaciji i kooperativnosti. Takođe, ova pozicija daje mnogo započetih, a nezavršenih poslova, kao i nagle prekide, bežanja u novo uvek kada se na putu pojavi problem, bilo da je reč o ljubavi, poslu ili odnosima.

Kako je naspram njega Severni čvor u Vagi, kao svetlo ka kome idemo, kao lekcija koju tek treba da savladamo, prirodno će nam se dešavati da ponekad budemo obasjani spoznajom da može i drugačije, pa preko noći postajemo otvoreni za saradnju ili tolerantni. Međutim, ako se taj proces premošćavanja razlika odvija bez svesnog rada na sebi, stihijski, nesvesno usled okolnosti, onda najviše ličimo na likove iz crtanih filmova koji, ne gledajući gde hodaju, pravo sa litice, zaneseni i u žurbi, i ne vide da su već nekoliko metara u brisanom prostoru bez tla pod nogama, a kada to shvate u nastupu panike lete na dno.

A, u stvari, samo letimo nazad ka Južnom čvoru gde nam je sve, kakvi god da smo i kako god da nam je, poznato! I tu nema panike, nema straha, ni nesigurnosti. Ali, ostati zauvek u ambijentu Južnog čvora takođe nije opcija, jer onda ne rastemo, već sebe osuđujemo da sa jedne obale posmatramo život na drugoj strani reke, ne usuđujući se da je ikada preplivamo.

Logično, postavlja se pitanje: Kako do Severnog čvora?PageBreak

Vrline Severnog čvora

Severni čvor je srž naših talenata, znanja i veština koje posedujemo, ali koje nismo iskustveno razvili. Dakle, možemo ih vrlo rano i uspešno prepoznati kod sebe, kao, na primer, dar za medicinu, dar pisanja, dar isceljivanja, dar za glumu i tako dalje, ali se ne usuđujemo da ih u praktičnom smislu objavimo i da tako prikažemo sebe svetu.

Koliko je samo talentovanih glumaca, balerina, sportista rođenih 1980. ili 1962. godine, koji će dugo imati strah od javnih nastupa, strah od poraza, javnih blamova ili od toga da neće zadovoljiti kriterijume publike ili očeva. Zbog toga je vrlo utešno to što nas na vrline Severnog čvora uglavnom kroz život upućuju drugi ljudi — oni koji prepoznaju to najbolje u nama, što žudi za podrškom, ohrabrenjem i verom. To su naši učitelji, prijatelji, ljudi koji nas stalno podsećaju na to ko smo.

Svemir je naklonjen svima podjednako, pa se Severni čvor u životu svakoga od nas objavljuje bukvalno kao srećna prilika koja se ukazuje više od jednog puta. Mi ćemo smeti da stanemo na pozornicu koja nas dugo čeka, da skupimo hrabrost i pokušamo da odigramo za nas potpuno novu ulogu, nepoznatu i nesigurnu, ali onu koja jeste put do naših vrhunskih potencijala i spoznaje toga ko sve možemo da budemo.

Istina je da ćemo takve srećne prilike uvek nazvati slučajnostima, ne shvatajući da su one, u stvari, kosmički poredak i deo plana za razvitak onog najboljeg u nama. Recimo, koleginica ode na trudničko, a šef vas postavi da radite njen posao za koji ste, zapravo, oduvek bili stvoreni. Ili, brat vas prijavi za učešće na kvizu za koji se nikada zbog nesigurnosti ne biste prijavili i vi preko noći postanete i medijski poznati, ali i bogatiji. Koliko je samo asistenata koji bolje objašnjavaju materiju od profesora, bolničkih sestara instrumentarki u operacionim salama koje se nisu usudile da postanu hirurzi, ali izvrsno poznaju anatomiju... 

Takvih slučajeva ima bezbroj i baš zato ćemo svi do jednog  vrlo uspešno glačati već utemeljene principe Južnog čvora, po njegovim osobinama birati  profesije za sebe, ušuškavati se u privid sigurnosti koja ne mora uvek biti afirmativna, ali je na jedan psihološki način sigurna, dok će neki samo preći na drugu stranu mostića, preseći pupčanu vrpcu sa poznatim modelima prošlosti i postati novo biće, koje se usudilo da pronađe satisfakciju za svoju inteligenciju ili talenat, i evoluirati.

U osamnaestoj i devetnaestoj godini, čvorovi se vraćaju u svoj natalni položaj i to su godine kada se prvi put dešava izazov — usuditi se i preći preko, promeniti kurs života ili ostati na sigurnoj obali. Iako su to godine rane mladosti, nesumnjivo je da tada svako od nas dolazi u situaciju ili sreće osobu koja mu može promeniti život, navodeći ga na put kojim bi trebalo da ide. Sledeća šansa je u trideset šestoj i trideset sedmoj godini života i mnogi tek ovu drugu šansu iskoriste za preokret.