Karma - to je zakon Univerzuma, zakon uzroka i posledice. Pogledajmo na ovaj zakon iz drugog ugla. Kako čovek stvara svoju karmu koja može biti pozitivna tako i negativna?

Negativni karmički teret ljudi skupljaju godinama, kroz živote, vuku ga na svojim leđima, postepeno popunjavanjući prtljag. Vremenom, on se pretvara u teretnu zapregu, koja ga vuče ka sebi i postaje mu nepodnošljivo. Karmičke čvorove čovek veže: kada ne prolazi svoje lekcije, nešto radi očekujući zahvalnost ili nagradu, kada sam taj postupak narušava zakon ljubavi.

Negativna karma se ne formira čak ni postupcima ili mislima, već stanjem duše koje ste osetili u trenutku postupka ili misli.

Život je trenutak u sadašnjosti. Sadašnje stanje duše formira sledeći trenutak, sledeći sadašnji trenutak se formira preko hiljada, miliona sada. I izvesna budućnost već postoji sada. Spokoj - to je osećanje u duši ljubavi, mira, lakoće. Ako osećate ljutnju, bes, konfuziju, depresiju i druge negativneemocije, tada oni stvaraju takvu vašu budućnost.

Zašto se želje ne ispunjavaju? Ili kada nešto zaista želite, tada dobijate sasvim suprotno ili dobijate to preko teškog ispita, kada ste već zaboravili na svoju želju, ili uopšte ne dobijate. Ako vam preko ispita, daju da još jednom prođete nenaučene lekcije, ako prođete - želja će se ispuniti u nekoj meri. Ako ne prođete - nema ispunjenja, zbog toga su i dati ispiti.

Želje se ispunjavaju kada je većina karmičkih čvorova razvezana, a u duši je prisutna lakoća i baršunasto osećanje ljubavi prema sebi i celom svetu.

Kako razvezati karmičke čvorove? Rad sa prošlošću.

Za početak, šta su lekcije i kako vezujemo karmičke čvorove. Lekcije su apsolutno individualne. To je razvoj određenih karakternih osobina. Neko treba da nauči da brine za sebe, to su jedne lekcije. Neko treba da prevaziđe strahove - to su druge lekcije. Neko da iskorijeni pohlepu, gordost, slabu volju i tako dalje. Lekcija je bezbroj i kod svakoga su one posebne.

Možda je samo gordost prisutna u svima, ali i ona ima različite polove. Neko iz dana u dan uzdiže sebe, negujući osećaj sopstvene važnosti. "Znaš, danas je bilo puno posla, trebalo je uraditi to i to ... Ja sam sve razrešio, ovde sam uradio to, a tamo izgradio to..., i slično." Ili "sa njegovom inteligencijom nije sve u redu ... inteligencija nula, glupak ... kako je tup - uopšte on je, društveni talog ... i tako dalje". Svaki put, kada čovek razmišla na sličan način, vezuje karmički čvor.

PageBreak

Zagledajte se u prošlost

Postoji drugi pol gordosti - to je samoponiženje. Potpuni ili delimični nedostatak ljubavi prema sebi. "Nisam dostojan, ja sam glup, strašilo ... on je talentovan, uspešan, inteligentan ... itd." Tu je još umešana i zavist. Neka vrsta koktela na osnovu samo - omalovažavanja.

Potpuno je razumljivo da se daju lekcije da bi gore navedene osobine čovek mogao da prevaziđe. Pri tome, ako je čovek prošao lekcije i razvio neophodne osobine, davaće mu se dodatne lekcije za pričvršćivanje materijala, kako bi se ponašanje dovelo do automatizma.

Ako se zagledate u prošlost, lako se prepoznaju lekcije. To su događaji u životu, neki ljudi ih doživljavaju kao teškoće, kada je trebalo nešto uraditi, a bilo vam je teško da to prevaziđete. Na primer, da govorite na javnom skupu, a od straha vas je sve bolelo unutra. Ako ste to prevazišli, ispunili ste zadatak. Ako ste odustali, nalazeći gomilu izgovora - karmički dug je ostao iza vas.

Ili, vas verbalno dave i prisiljavaju na nešto. U duši osećate protivljenje, ali vam nedostaje snage duha da se suprostavite, kako bi vas ostavili na miru, zato što ste postupili samo tako, kako ste smatrali da treba. I produžavate da ispunjavate nešto, što odgovara nekome. Treniraće vas sve do tada, i to svaki put preko sve složenijih situacija, dok ne naučite da sledite svoje više Ja.

Kod svakoga u životu bilo je mnogo situacija i bile su raznovrsne. Kako se mogu razvezati vidljivi karmički čvorovi?

Ostanite sami sa sobom. Setite se životne situacije, koja je sveža u sećanju, kao da je juče bila, i radite na njoj. Ali ne okrivljujete čoveka - on nije kriv, lekcija je došla preko njega (mogao je to biti bilo ko drugi). To se dogodilo po Božijoj volji, kako biste mogli naučiti da razvijete potrebne karakterne osobine. Potom mu se zahvalite, zahvalite se Bogu za tu situaciju i priznajte svoju nesavršenost: "Da, nisam mogao (mogla) da odgovorim, da, pokazao sam (pokazala) kukavičluk (slabost), da, iz mene je izašla gordost, itd, a trebalo je postupim tako i tako... "

Sami odredite koje lekcije niste prošli, izlazeći iz situacije, priznajte to kroz dušu, a ne kroz um, i zatražite oproštaj.

To je sve! Karmički čvor je razvezan! Na tu temu, lekcija više neće biti. Teretna zaprega je otkačena. U duši je osećaj lakoće i ljubavi. Ako sada pokušate da se setite te situacije, oštrine i jasnoće neće biti, kao da je prekrivena velom - obukla se!

Tako se može raditi sa svim vidljivim situacijama i razvezati karmičke čvorove. Oni više neće uticati na formiranje vaše budućnosti. Samo ne prisiljavajte sebe da radite sa prošlošću na silu, neka taj posao ide lako, bez naprezanja. Kada odradite jednu situaciju, drugu uzmite tek kada ste spremni za to. Idite i ne žurite.

I još jedan veoma važan momenat.

Kada diskutujete ili osuđujete nekoga, preuzimate svu njegovu karmu na sebe i odrađujete je kao svoju!

Izvor: Beba Mur