Jedna od Oshovih meditacija koja je usmerena na buđenje energije u čakrama naziva se Disanje kroz čakre (Chakra breathing). Za sprovođenje ove meditacijske tehnike potrebno je imati i muziku koja je posebno za nju kreirana.

Meditacija se sastoji od dve faze. U prvoj fazi stojimo relaksirano, nogu razmaknutih u širini ramena, otvorenih usta i jezika položenog na donju usnu i počinjemo duboko da dišemo. Pritom vizualizujemo prvu čakru i ujedno rukama pravimo pokrete prema čakri, kao da u nju šaljemo energiju. Udah i izdah podjednako su dugi.

Nakon nekog vremena ćemo začuti nežan zvuk zvona – to je znak da prelazimo na drugu čakru. Disanje se nastavlja, pokreti ruku usmeravaju se na drugu čakru. Na ovaj način dišemo sve do sedme čakre, a postepeno naše disanje postaje sve brže. Kad začujemo tri nežna zvuka zvona, to je znak da se, dišući prema svom sopstvenom ritmu, pažnjom spuštamo nazad do prve čakre. Nakon toga sledi pauza – muzika se prekida, nastaje tišina u kojoj samo mirno stojimo. Kad muzika ponovo počne, dišemo na isti način još jednom od prve do sedme čakre, opet se spuštamo natrag i ceo taj postupak ponovimo još jednom.

U drugoj fazi sedimo ili ležimo u tišini. Ostajemo potpuno tihi i mirni i posmatramo sve što se u nama događa, ne menjajući ništa. To su trenuci u kojima se meditacija može dogoditi – svedočenje bez suđenja, posmatranje neutralnog svedoka.

Izvor: Sensa