Poruka mistika, pisca i indijkog govornika o perspektivi, smeni sreće i nesreće - Ošo je govorio da sami biramo u kakav će nam život biti!

"Živite u svetu koji ste sami sebi stvorili. Sve zavisi od stanja misli u vašoj glavi.

Ako ste nesrećni, to znači da ste jednostavno u zabludi zbog svih trikova koji vas sprečavaju da budete srećni. Nesreća zavisi od stanja vašeg uma.

Ima ljudi koji su nesrećni u svim situacijama. Ovi ljudi imaju određeni kvalitet uma koji sve pretvara u bedu. Ako im kažeš o lepoti ruže, oni će odmah početi da broje njene trnje; ako im kažeš da je jutro lepo, pogledaće te sa iznenađenjem. Reći će: "Samo jedan dan između dve mračne noći... Pa, šta je tu divno? Zašto si toliko fasciniran ovim? "

Ali na istu činjenicu je moguće gledati iz pozitivnije perspektive.Možemo onda reći da je svaka noć između dva dana. I evo čuda! — ruža je moguća među tolikim trnjem!

Sve zavisi od stanja misli u vašoj glavi. Milioni ljudi dobrovoljno su opterećnim i ceo život im je teret. Njihov pristup je da se fokusiraju na sve negativno. Oni preuveličavaju negativno: to je nezdrav, patološki stav prema životu. Ali oni stalno razmišljaju: "Šta možemo mi da uradimo? Takav je svet…"

Ne, svet nije takav! Svet je potpuno neutralan. Ima trnje i ruže, dane i noći. Na vama je šta ćete izabrati. Ako odlučite da izaberete lošu stranu, onda ćete i sami živeti u ovom svetu onako kako ste izabrali, i ostaćete u svetu koji ste izabrali.

Oslonite se stalno na srećnostanjeuma... Neka ovo bude jedan od zakona vašeg života. Čak i kada se suočite sa nečim negativnim, pronađite nešto pozitivno u tome. Uvek ga možete pronaći. I onog dana kada naučite da nađete pozitivno u negativnom, plesaćete od radosti.

Probajte. Počnite sa pozicije optimizma. Ne budi pesimista, pesimista stvara pakao oko sebe i sam u njemu živi. Zapamtite: živite u svetu koji ste sami sebi stvorili.

Shvatite da postoji više od jednog sveta - postoji onoliko svetova koliko ima umova. Ja živim u svom svetu, ti živiš u svom. Ne samo da su različiti, oni se nikada ne poklapaju. Oni su potpuno drugačiji. Oni postoje na različitim planetama."

Izvor: Sensa/Osho