Ako ponavljate pozitivne afirmacije, posebno izgovarajući ih naglas, možete trenirati svoj um da veruje u svoje sposobnosti i snage. Ovo će vam pomoći da vremenom izgradite samopouzdanje.

Pozitivne afirmacije pomažu da pomerite fokus sa negativnog samogovora na pozitivne izjave koje osnažuju. Kada izgovaramo pozitivne rečenice u sadašnjem vremenu utičemo na promenu perspektive i uonismo optimizam u svoj pogled na sebe i svet.

Donosimo vam 3 kartice sa simbolima, a iza svake se krije afirmacija. Izaberite jednu karicu i pročitajte poruku za 20. maj 2023. godine.

Ako ste izabrali karticu broj 1 - Otvoreno prihvatam sve mogućnosti koje mi današnji dan pruža. Zahvalna sam na novim prilikama.

Ako ste izabrali karticu broj 2 - Danas sam bolja i bolje nego juče. Svaki dan je nova prilika za uspeh.

Ako ste izabrali karticu broj 3 - Zaslužujem da živim život kakav želim i svoje želje sa lakoćom ostvarujem.

Izvor: Sensa