1. Mudrost je ta koja omogućuje napuštanje manje sreće radi postizanja sreće koja je mnogo veća.

2. Kao što jasmin odbaci svoje uvele cvetove, tako i vi odbacite svoju žudnju i mržnju.

Vaša doza optimizma: 33 mudrih kineskih citata za bolje razumevanje život...

3. Čak i oni koji žive časnim životom mogu da pate, sve dok njihova dela ne donesu plodove. Međutim, kada ti plodovi sazru, radost i sreća su neminovni.

4. Mirom bes pobedi, rđavo dobrim pobedi, tvrdičluk darovima pobedi a lažova rečju istinitom.

5. Ako ti govore žučno, utihni, kao naprsli gong. Neuzvaćanje je znak slobode.

6. Oslobodi se prošlosti, oslobodi se budućnosti, oslobodi se sadašnjosti. Sa srcem koje se ni za šta ne hvata stižeš na mesto koje je izvan patnje.

7. Ako čovek učini dobro, neka to ponavlja, neka u tome uživa. Prijatno je gomilanje dobročinstava.

O srcu, ljubavi i snovima: 9 najlepših citata Milana Kundere...

8. Bolje je sebe pobediti, nego druge. Onaj ko je sebe ukrotio, zauvek živi obuzdan. Takvu pobedu ni jedno drugo biće u poraz ne može da pretvori.

9. Ne potcenjuj snagu dobra: "Ništa od toga neće biti." Kap po kap i vedro se napuni vodom, a mudar sebe dobrotom, čak i ako je skuplja malo pomalo.

Prilagođeno sa: Pixelizam