Sin je odveo starog oca na večeru u restoran. Otac je bio veoma star i slab, pa mu je za vreme jela hrana padala po majici i pantalonama. Drugi gosti u restoranu su ga gledali sa gađenjem, dok je sin mirno sedeo.

Priča za 10 sekundi: kako najkraćim putem doći do istine

Nakon što je završio sa jelom, sin kome nimalo nije bilo neprijatno, tiho je odveo oca u prostoriju za pranje, očistio mrvice sa njegove odeće, obrisao fleke, očešljao mu kosu i stavio mu naočare. Kada su izašli, ceo restoran ih je posmatrao u mrtvoj tišini, čudeći se kako neko može da se sramoti tako javno. Sin je platio račun i produžio u šetnju sa svojim ocem.

Priča za 10 sekundi: gde leži tajna sreće

Kasnije je starac pozvao sina i upitao ga: "Zar ne misliš da si ostavio nešto u restoranu za sobom?"

Sin je odgovorio: "Ne, gospodine, nisam."

Starac mu je rekao: "Da, jesi! Ostavio si lekciju za svakog sina i nadu za svakog oca."

Izvor: Paolo Coelho blog