Po prvi put, učesnici mogu (u zavisnosti od svojih mogućnosti i afiniteta) da se opredele za jednu od dve opcije:

  • 4 dana (16.11. - 19.11.)
  • 6 dana (16.11. - 21.11.)

U toku ovih 4 ili 6 blaženih dana, moći ćete da se posvetite unutrašnjem čišćenju i da se izmestite i udaljite od vašeg ubrzanog ritma svakodnevnog života. Sve to će se odvijati u moćnom prirodnom okruženju, u svesti i fizičkom prisustvu Mohanđija, pod Njegovim direktnim vođstvom.

Ritrit sa Mohanđijem koji će se održati na Borskom jezeru, u hotelu "Jezero" od 16. - 21. novembra 2017. godine će vas voditi ka oslobođenju od svih vezanosti, te nam takođe pomoći da pređemo granice uma koji nas sprečava da imamo direktne uvide u Apsolutnu Istinu našeg Bića.

Za više informacija pišite na serbia@mohanji.org