U procesu detoksikacije nije važno samo zdravo se hraniti i čistiti telo, a pritom nesvesno izbegavati dodir s dubljim delovima sebe. Potreba za čišćenjem nije samo na fizičkom nivou, premda često to može biti jedini način bića da progovori i da ta potreba bude zadovoljena.

Mentalno-emocionalni Detox je poseban način čišćenja organizma i oslobađanja od potisnutih, nezdravih i toksičnih misli, doživljaja, emocija, limitirajućih uverenja i obrazaca ponašanja. Ovakav detox program je deo holističkog pristupa koji pomaže pronaći ravnotežu i unutrašnje ispunjenje na emocionalnom, duhovnom, mentalnom i fizičkom nivou.

Radionice vodi Vesna Danilovac, lekar i coach, 9. 12. 2017. godine.

www.vesnadanilovac.com