Kako da povratimo prvobitne energetske koordinate i fizičko telo, i ponovo se uskladimo sa Univerzalnim kvantnim poljem, čije vibracije su neophodne za pravilno funkcionisanje nervnog, imunog a i svih drugih nivoa organizma.

Seminar je tako koncipiran da omogućava učenje promene vibracije polja snage organizma, vraćanje energo-psihofizičke ravnoteže i učenja principa održavanja životnog sklada.

Uče se načini uspostavljanja i otvaranje za život u skladu sa Vibratornom Realnošću Kvantnog Polja. Seminar će se održati u drugoj polovini marta.

Za više informacija kontaktirajte centar Kvantni Talas https://www.instagram.com/kvantnitalas/
I https://kvantnitalas.wixsite.com/kvantnitalas