Potpuno energetsko napajanje duše i tela održaće se na planini Jastrebac kod Kruševca od 8. do 10. juna. u organizaciji Centra za Emocionalnu energo terapiju i transformaciju (EETT) i Ivane Kuzmanović - pisca i savetnika za lični i profesionalni razvoj.

Prijave putem sms poruke na telefon: 063 377 869