Trajanje edukacije: 4 godine

Po završenoj edukaciji i ispunjenim uslovima, polaznici mogu podneti zahtev za izdavanje Evropskog sertifikata za psihoterapiju (ECP)
Edukaciju će voditi: Nada Kaiser, PhD, akreditovana edukatorka DVNLPt, ECP i WCP i Dipl. Psych. Birgit Bader,ECP i WCP i DVNLPt

Informacije i detaljan program dostupni putem e-maila: an.nada.kaiser@gmail.com

Neurolingvistička psihoterapija (NLPt) efikasna je metoda koja klijentima omogućava izlazak iz krize u kratkom roku. Uspeh temelji na činjenici da se terapeut fokusira na aktiviranje klijentovih potencijala, traženje rjšenja i postizanje cilja. U NLP terapiji važno je uspostaviti dobar odnos s klijentom i raditi u skladu sa najnovijim spoznajama iz područja neuronauke. NLPt edukacija kvalitetno obrađuje sve aspekte terapijskog procesa, dijagnostiku, psihopatologiju, posebne formate i područja kao što su rad s traumama, psihosomatika, fobije, poremećaji raspoloženja i sl. Predavači su dugogodišnji psihoterapeuti i stručnjaci sa evropskim i svetskim sertifikatima za psihoterapiju.

Za više informacija pogledajte Program i curriculum

 NLPt savetnodavni terapeut, DVNLP

Traje najmanje 3 godine od prvog dana NLP edukacije uključujući minimum od 680 sati teorije i metodologije, 75 sati osobne terapije,120 sati supervizije i 300 satisupervidiranog rada s klijentima.

NLPt psihoterapeut, DVNLP

Traje najmanje 4 godine od prvog dana NLP edukacije uključujući minimum od 888 sati teorije i metodologije, 100 sati terapije,250 sati supervizije i 600 sati supervidiranog rada s klijentima

Uslov za upis: Završen studij 

Radimo online i face to face, zavisi od mogucnosti.

Prijava za edukacije je na ovom linku.