Prve zelene novine na svetu zovu se Mainichi, a radi se o japanskom dnevnom listu koji se prodaje u 5 miliona primeraka. Saznajte šta znači "zeleno" u pitanju novina...

Osim što su štampane na recikliranom papiru, ove novine u sebi sadrže semenke iz kojih niču klice i cveće. Prilikom kreiranja materijala na kojima će se štampati novine, fabrika papira koja u celuloznu kašu ubacuje semenke koje postaju sastavni deo papira. Čak je i tinta koja se koristi dobijena na ekološki način i nastaje iz povrća.

Korišćenjem ovakvih metoda, svaki primerak novina, nakon što je pročitan, može ponovno da postane biljka i tako poveća nivo zelenila u kućama i gradovima. Uz istovremeno smanjenje količina otpada koji završava na deponijima.

Ekološki saveti u kuhinji: kako je najbezbednije da bacite jestivo ulje posle prženja...

Između ostalog, vlasnici časopisa su i na ekonomskom planu postigli zavidne rezultate. List objavljuje brojne izveštaje o biljkama i vrtlarstvu i otkad se štampa na "zelenom" papiru stekao je više od 600 hiljada eura novih prihoda. Osim toga, mnoge škole su ga odlučile da usvoje kao pozitivan primer iz kojeg učenici mogu da nauče mnogo o važnosti čitanja i poštovanja prema prirodi.

Izvor: Energis