Postoji 25 pravila sudbine.

Ko ih je smislio nije poznato. Ali oni koji su se upoznali sa njima, sa mnogim se slažu i trude se da se pridržavju njih. Nijesu to čak ni pravila već je to psihoterapijska tehnika.

​Proces je dug. Zahteva usmerenost i istrajnost. Zbog toga se prema pravilima treba odnositi ozbiljno i promišljeno, i treba ih čitati svaki dan. Najbolje je da se okače, tako da uvek privlače pažnju.

Početak svega je praznina, i ona treba biti popunjena.

Da bi se postiglo željeno, sama želja nije dovoljna, treba doneti odluku. Samo u tom slučaju se pojavljuju mogućnosti.

Da bi promenio svoj put, treba se zaustaviti, i tek posle toga početi kretanje u drugu stranu.

U životu mora da se plati za sve. A najskuplja je neaktivnost. Ponekad to postaje očigledno tek na kraju životnog puta.

Ako se čovek sve vreme plaši da uradi nešto pogrešno, da ne napravi grešku, tada nije ni svestan toga, da tako pravi najveću grešku u svom životu.

Slično uvek privlači samo slično. U životu ništa nije slučajno. Mi ne privlačimo sebi te ljude koje želimo da vidimo pored sebe, već one koji su potpuno slični nama.
Ako vidite da je postavljni cilj nedostižan, usmerite se na druge ciljeve. Kada ih postignete, vratite se i pokušajte da postignete prvi.

Ako se životu ništa ne traži, tada on ništa neće ni dati. Ako se traži nešto neopredijeljeno, onda će i dar imati isti karakter. Uvek je potrebno jasno formilisati želje.

PageBreak

Sudbina nikad ne daje suvišno

U životu ne postoji apsolutno zadovoljstvo. Ono je uvek ograničeno našom percepcijom sveta.

Težite li promenama? Onda zaboravite na pasivnost. Naime zahvaljujući njoj, propuštate tu šansu, koju nudi sudbina. Planirajte maršutu i konačno odredište. A da bi se dospelo do njega, treba se uputiti na put.

Život uvek primorava da se rešavaju zadaci, koje čovek izbjegava da reši. Od njih je nemoguće sakriti se, jer ako se ne reši taj zadatak sada, onda će morati da se reši u drugoj etapi života. A cena rešenja će biti mnogo veća.

U životu uvek postoji izbor. Ponekad se on nalazi u odsustvu izbora. U svetu ima mnogo mogućnosti. Ali stičući jedno, uvek gubiš nešto drugo. Zbog toga su gubici neizbežni. Ali se uvek mogu posmatrati kao novo sticanje.

Novo uvek podrazumeva rušenje starog. A potrebno je ne samo razrušiti, već i očistiti mesto. A za to je potrebana snaga, vreme i znanje. Treba znati šta se gradi i kako. Ukoliko ne postoji tog znanja, bolje je ne rušiti. U suprotnom, može se izgraditi nešto užasno.

Čovek pokušava da promeni život, ali ga ometaju stari stereotipi i navike. Oni sve vreme pokušavaju da ga vrate uobičajenom životu. Zbog toga, promene uvek idu veoma sporo i zahtevaju velike duševne napore.

PageBreak

Kako da dostignemo harmoniju

Svako od nas privlači tačno ono što najviše voli, očekuje ili se boji, jer se na to fokusira svest. Sudbina nikad ne daje suvišno. Ona je velikodušna, ali samo u okvirima željenog. Proširite okvire i dobićete više.

Ceo život - je jedinstvo suprotnosti. Nekoga volimo, a nekoga mrzimo. Sa nekim se družimo, a sa nekim se takmičimo. Dobijamo i gubimo, susrećemo i rastajemo. Čovek teži ka stabilnosti i istovremeno oseća nezadovoljstva zbog opredeljenog toka života. Nemoguće je nešto razumeti ako se ne zna njegova suprotnost.

Ljudi teže ka harmoniji. Ali da bi je dostigli, potrebna je harmonija unutar sebe. To je prihvatanje svojih vrlina i nedostataka, osvešćenost svog nesavršenstva i unutrašnji mir. Neophodno je da razum, postupci i osećanja deluju usaglašeno.

Treba shvatiti da svet nije stvoren samo za zadovoljstvo. Vrlo često on nije u skladu sa našim očekivanjima i predstavama o njemu. Ali uvek treba težiti da se rade dobra dela. Onaj ko nije sposoban za to, nikada neće moći da ceni dobro dobijeno od drugih.

Čoveka uvek ljuti u drugim ljudima to, što se nalazi u njemu samom. Drugi ljudi mogu da budu naša ogledala. Treba samo pažljivo gledati u njih. Tada ćemo moći bolje da upoznamo sebe.

Ako imate jaku želju da nešto posedujete, to znači da ne prepoznajete svoje sposobnosti i vrline. Zagledajte se u sebe, možda posedujete mnogo više nego što želite.

Veoma je teško odupreti se negativnim mislima. One primoravaju da se strada, pati, brine. Iz tog negativnog roja odaberite jednu misao i pridavite je. Tada ćete prekinuti štetan lanac i on vam neće toliko jako dosađivati.

Prihvatite sebe takvim kavi jeste. Tada će brige, nervoze, kompleksi nestati, i možete početi da živite ispunjen život.

Svet oko nas je apsolutno neutralan. Mi ga sami činimo dobrim ili lošim. Trudite se da gledate na realnost pozitivno i tada će ona biti srećna i radosna.

Nikada se ne odnosite prema mišljenju okruženja kao prema istini na poslednjoj istanci. Biti svima dobar nije moguće. Uvek će biti kritičara. Ne dozvolite da vas nadvise.

Svi mi dolazimo u ovaj svet iz niotkuda i odlazimo u nikuda. Možda smisao našeg postojanja i jeste sam život u svim njegovim manifestacijama?

Jednostavna pravila, zar ne? Ipak, ona veoma blagotvorno utiču na doživljavanje sveta. Nije teško poštovati ih, a korist donose neprocenjivu.

Izvor: cluber.com.ua /Beba Mur