Na vikend radionici koju je AnitaMurđani, autorka knjiga "Ponovno rođena" i "A što ako je ovo raj?" nedavno održala u Zagrebu, govorila je između ostalog o tome koja pitanja bi osoba koja je bolesna trebala postaviti samoj sebi. Odgovori na ta pitanja dovešće osobu do dubokih i važnih spoznaja o sebi, svom životui uzroku svoje bolesti. A kada se ta područja "osvetle" ljubavlju, puno je lakše postići isceljenje nego kada se borimo sa "nevidljivim" neprijateljima, odnosno neosveštenim delovima svog bića koji živi u strahu.

14 pitanja koja Anita Murđani savetuje ljudima koji su bolesni, da postave sebi:

1. Je li ta bolest došla da me spasi od nečega u životu?
2. Jesam li nedavno doživeo/doživela neku traumu?
3. Jesam li usamljen/a?
4. Imam li u životu ljude koje volim i koji vole mene?
5. Provodim li dovoljno vremena s njima?
6. Ima li moj život svrhu?
7. Šta je svrha mog života?
8. Jesam li voleo/volela svoj život pre bolesti?
9. Volim li sebe?
10. Kako bih živeo/živela da volim sebe?
11. Koji ljudi u mom životu me iscrpljuju?
12. Koji ljudi mi povisuju životnu energiju i čine me srećnim/srećnom?
13. Šta me nasmeje?
14. Šta mi donosi radost?

Kako bismo svoju životnu energiju održavali na visokom nivou i postigli isceljenje od bolesti, Anita savetuje:

1. Naučite reći "Ne".
2. Naučite primati.
3. Radite ono što vas čini srećnima.
4. Podržite telo fizičkim isceljivanjem.
5. Okružite se ljudima koji vas podržavaju.

Izvor: Sensa.hr