Emocionalna inteligencija je ključna komponenta za efikasno rukovođenje. Sposobnost da dobro poznajete sebe i svoje emocije, ali i da budete svesni ponašanja i reakcija u svakoj situaciji, moćno je oružje za vođenje tima.

Ako ste svesni svojih i tuđih emocija, razumete ih i spremni da odgovorite na njih, ako ste u stanju da u trenutku prevaziđete stres, ako shvatate kako vaše reči i postupci deluju na druge, to psiholozi opisuju kao emocionalnu inteligenciju - EI.

Koliko je ova inteligencija važna pokazuje sledeći primer - lider koji nema emocionalnu inteligenciju nije sposoban da efikasno usmerava potrebe, želje i očekivanja onih koje vodi. Lideri koji reaguju isključivo vođeni svojim emocijama često izazivaju nepoverenje među članovima tima i mogu ozbiljno da naruše poslovne odnose.

Emocionalna inteligencija koja se tiče rukovodstva sastoji se od pet spobnosti: svest o sebi, samoupravljanje, empatija, upravljanje odnosima i efektivna komunikacija.

Samo-procena odnosno svest o sebi

Definiše se kao sposobnost da se prepoznaju sopstvene emocije, snage, slabosti, vrednosti i pokretači i razumevanje njihovih uticaja na druge.

MI teorija Hauarda Gardnera: kako se meri 8 vrsta inteligencije i za koje poslove su one važne...

Bez odraza nas samih ne možemo da razumemo ko smo, zašto pravimo određene izbore, u čemu smo dobri, i gde smo "tanki". Da bismo dostigli svoj maksimalni potencijal, moramo da budemo uvereni u to ko smo... Oni koji duboko razumeju ko su i šta bi želeli da rade mogu i da napreduju.

Upravljanje sobom

Sposobnost samodiscipline uključuje i kontrolu ili preusmeravanje emocija koje nas remete i prilagođavanje promenama, a sve u cilju da se tim kreće u pozitivnom pravcu.

Lideri ne mogu sebi da priušte da ne budu smireni, jer smirenost je zarazna, isto kao i panika. Jednom kada preuzmete ulogu vođe, ne možete sebi da dozvolite da paničite kada sve postane stresno. A takvih situacija ima mnogo. Kada ostanete smireni i pozitivni, možete trezveno da razmišljate i da jasno komunicirate sa svojim timom.

Empatija i saosećajnost

Empatija je sposobnost "da budete u nečijoj koži" i da razumete kako se taj neko oseća ili zašto reaguje tako kao reaguje u određenoj situaciji. Emocija koju osećamo kao odgovor na patnju je ono što nas motiviše da pomognemo. Što se više povezujemo sa drugima, bolje ćemo razumeti šta ih motiviše ili uznemirava.

Upravljanje odnosima

Ne možete da negujete bliske odnose sa drugima ako ste rastrojeni. Većina zaposlenih ima mnoštvo privatnih obaveza, porodice i probleme, ali uspostavljanje i održavanje zdravih i produktivnih odnosa je esencijalna stavka kod onih koji žele da dosegnu višu emocionalnu inteligenciju. Morate biti sposobni da efikasno komunicirate i da upravljate odnosima kako treba da biste vodili tim u željenom pravcu.

Efikasna komunikacija

Studije pokazuju da efektivnu komunikaciju čini 7% reči koje izgovorimo a 93 odsto nje je naš ton i govor tela. Nerazumevanje i manjak komunikacije obično je u osnovi problema većine ljudi. Ako uspešno ne razmenjujemo informacije, to može da vodi do frustracije, konfuzije i loših vibracija među zaposlenima. Dobra komunikacija je ključ povezanosti među zaposlenima i širi osećaj svrhe.

Kreator termina "emocionalna inteligencija" Daniel Goleman: Evo šta je bitnije i od novca i od IQ...

Emocionalna inteligencija je moćan alat "odgovoran" za dostizanje ciljeva, poboljšava kritične poslovne odnose, i gradi zdravo i produktivno poslovno okruženje i organizacionu kulturu.

Izvor: BIZLife