Budim se svakog jutra u svom krevetu, kroz krovni prozor najpre posmatram nebo i prizivam svest da se vrati u telo. Onda posmatram zidove, predmete, prepoznajem enterijer, dodirujem ih pogledom, osećam miris prospavane noći koja se još negde sakrila po uglovima. Onda se lagano prisećam šta se to sve dogodilo što je ta noć sprala, šta se tokom noći u snu razgradilo, razlomilo, slomilo, nestalo... Dobro jutro, realnosti moja. Ovo telo, ljuštura duha, ova odeća, svedočanstva identiteta, ovi predmeti, ukrasi svakodnevice.

Zaustavite kradljivce energije: evo zbog čega se osećate umorno tokom dana

Svakog jutra pripremam se za dan sličnim malim ritualima. Onda zaključavam za sobom vrata i, već u hodniku, poput animacije, preda mnom počinju da trepere mogućnosti. Susreti, razgovori, lica, ideje, projekti, tekstovi, kao roj letnjih mušica dok šetate kejom - toliko su sitne da ih samo vi vidite i prate vas u stopu. Delujete potpuno ludi pokušavajući da ih oterate, mlatarate rukama unaokolo i saplićete se, spuštate i dižete glavu, a kada se umirite - one su opet tu. Onda napravite samo jedan skok napred i njih više nema. Pobegli ste u drugu mogućnost.

PageBreak

Kvantna fizika dokazuje moć namere: kako da igrate "kosmičke školice" otkriva Jasmina Stojanović
Dragana Paramentić Kvantna fizika dokazuje moć namere: kako da igrate

Vaše opažanje menja ishode

Prema kvantnoj fizici, upravo sada u našim životima postoji čitavo mnoštvo mogućih rešenja, odakle uz pomoć mašte svako može slobodno da odabere ono koje želi. Uzmite za primer elektron. Prema kvantnom modelu, kreće se u orbitama verovatnoće i pretvara se u predvidivu orbitu samo kada ga posmatramo. U času kada naša svest prelazi na čin praćenja putanje elektrona, on se čvrsto materijalizuje u ovoj stvarnosti. Kao da je pozvan našom interakcijom sa njim, elektron iz područja beskonačnih mogućnosti, „bira" onu orbitu verovatnoće na koju ga mi ograničavamo svojim posmatranjem. On prelazi iz naoko nevidljivog talasolikog ponašanja u čestično prikazivanje stvarnosti kada ga mi vidimo na taj način.

Kosmička šifra čoveka

Ugledni matematičar Džon fon Nojman tvrdi da svest prouzrokuje urušavanje talasa. Mi, dakle, ne znamo šta elektron zapravo radi kada ga ne gledamo. Shvatate li koliko je važno naše opažanje? Ako čin posmatranja menja oblik ponašanja onoga što se posmatra, onda svest mora biti uključena kao aktivni i ključni element. Može da se kaže da u stvarnom smislu fizički elementi koji sačinjavaju ono što mi nazivamo materijalnim svetom izbijaju u postojanje onda kada ih mi posmatramo.

Zašto će kvantna medicina vladati 21. vekom

Dr Vilijem Tiler, naučnik i profesor na Univerzitetu Stenford, rekao je: „Pošto je svaka primena naše namere čin kreacije, mi ovim postupkom u suštini učimo kako se ispravno i delotvorno stvara. To se na posletku očituje u nekoj vrsti ili vrstama događaja u našem čulnom svetu". Drugim rečima, mašta živi, a stvarnost se rađa.

PageBreak

Kvantna fizika dokazuje moć namere: kako da igrate "kosmičke školice" otkriva Jasmina Stojanović
Dragana Paramentić Kvantna fizika dokazuje moć namere: kako da igrate

Izaberite magiju života

Onda ja biram da budem talas, koji se širi, kome ne treba akcija jer je sam već akcija, kome ne treba podstrek jer već ima svoju snagu. Koji je deo okeana, miran u sklopu i snažan, svojevoljan i moćno transformativan kada se izdvoji. Talas koji se širi i samim svojim postojanjem već menja sve oko sebe - ulazi u obale, oblikuje ih, privlači, spaja i razdvaja. Celina od mnoštva kapi. Kažu da postoji formula za alhemijske manifestacije i duhovno majstorstvo: jednom kada otkrijete formulu, ona vam više ne treba. U procesu istraživanja, vi sami ste postali ta formula. Posmatram mogućnosti i biram da moja realnost bude ona u kojoj se dobro osećam. Prolazim namerom kroz prostor i razmišljam iz tačke ostvarenog cilja. Frustraciju pretvorim u fascinaciju i to mi omogućava da budem u stanju mnogo veće pronicljivosti.

Zaigram kosmičke školice: jedan, dva, tri - i sva lica, strahovi, razgovori, sumnje, ostaju iza mene. Ja sam u rešenju. Koje možda nije realno, ali je sasvim moguće. Moj čin posmatranja promenio je ishod događaja. Ne moram ništa da uradim. Samo da uronim u taj događaj i prepoznam ga. Postavim sebi čudotvorno pitanje Stiva de Šezera: „Probudili ste se ujutru i tokom noći desilo se čudo. Svi vaši problem su rešeni. Kako ćete znati da se to čudo vama dogodilo? Šta je to drugačije po čemu ćete znati da se čudo dogodilo?". Stvarno, ako gledate tamo gde je problem, kako ćete videti kakva su vam se čuda već dogodila?

Izvor: Sensa