JA kao čovek sam između onoga što struji ka meni odozdo i odozgo. JA sam u sredini tih uticaja. Ako sam ih svestan, ako umem da ih unesem u svoj život u ritmu u kojem oni deluju i na način kako zrače, JA bivam u ravnoteži sa planetarnim svojstvima, a kada sam u ravnoteži onda sam na putu postizanja celovitosti i harmonije. Na mene deluje sve što me okružuje, sve što treba da me okružuje i što će me potencijalno okruživati. Ja sam pod uticajem smena u prirodi, mena, svake vrste promena, pod uticajem boja, planetarnih zračenja, a sve ima duboku i ukorenjenu povezanost i isprepletenost. Dok sam tu, na sredini, između, ispred mene se postavljaju duhovni i lični zadaci. Biti svestan ovog delovanja znači svesno živeti, živeti u ritmu sa planetarnim svojstvima.

Ako se JA posvećujem sticanju znanja i stremim da ih ugradim u svoj zemaljski život, onda svakodnevno uranjam u sebe, usmeravam pogled u svoju sopstvenost, pažljivo se savetujem sa sobom, promišljam o sadržaju i smislu života, preispitujem svoja životna načela, sagledavam svoja znanja i neznanja, promišljam o sadržaju i smislu života, sagledavam svoje obaveze i odgovornosti, odlučno se suočavam sa svojim slabostima i promašajima... Na osnovu ovoga postavljam lične ciljeve i krećem putem sticanja vrlina.

Svaki dan, prema planetarnim svojstvima, ima zadatak za nas, za mene, daje priliku da se uritmim i uskladim sa znanjem koje se otkriva iz dana u dan. Ovako sticanje znanje ne mari za vreme, sve vreme ovoga sveta je naše vreme sve dok ne steknemo iskustva i znanja koja nam obezbeđuju razvojni skok. Žurba u ovom nastojanju nije dobrodošla. Posvećenost i volja su alati za uspeh. Savremene tehnike ličnog razvoja često su usmerene ka brzom, instant spiritualnom iskustvu i one prosto reflektuju, nazovimo, potrebu savremenog čoveka. Ovaj put putujemo u skladu sa zvezdama, tiho, korak po korak, pomalo nevidljivo ali postojano i predvidivo. Jedan život za jedno delo, ova misao služi da se odupremo žurbi. Mi imamo pravo izbora kojem carstvu da se privolimo. I kada donesem odluku krećem na put ka sebi...

3 koraka do obilja i ostvarenja želja: kako da privučete bogatstvo snagom uma...

Da li možemo zamisliti da se u subotu zapitamo i uronimo u misao o ispravnom mišljenju, mislim samo značajne misli, razlikujem bitne od nebitinih, večne od prolaznih, istinite od površnih, svake subote posvetim ispravnom mšljenju 15 minuta? Misao se vaspitava, kao što vaspitavamo decu, nešto kod njih odnegujemo, a nešto korigujemo. Tako činimo i sa našim mislima.

U nedelju uranjamo u misao o ispravnoj odluci - udaljavamo dušu od nepromišljenih delovanja i besmislenih postupaka. Za svaku odluku imamo valjane razloge, inače odustajemo od donošenja odluke. Kada odluku donesemo, tada je sa postojanošću i istrajavanjem sprovodimo, bez toga da na nas deluju simpatija i antipatija.

Ponedeljak posvećujemo ispravnom govorenju - govorimo samo ono što ima smisla i značaja. Čovek stoji iza svake izjave, odgovorno, u punom smislu. Govorenje radi govorenja je štetno po nas i naš duhovni razvoj.

PageBreak

Posvetite se svojim mislima i ispravnom načinu života

Utorkom se posvećujemo ispravnom delovanju, postupanju - svojim delovanjem ne smemo ometati svoju okolinu, naše delovanje treba biti usmereno na dobrobit svih, celine, večnosti, sreću bližnjih. Naše inicijative uključuju i promišljanje o posledicama našeg delovanja.

Kada stigne sreda onda se posvetimo mislima o ispravnom načinu/stilu života. Na život gledati kao na motivciju za rad i razvoj. Život ne rasipamo uzaludno. Važno je živeti u skladu sa prirodom i duhom, kloniti se onoga što u životu unosi nemir i žurbu.

Kuda stremimo, šta je ispred nas, koja je naša vizija? O ovome promišljamo četvrtkom - da ne činimo ono što je izvan naših snaga, ali ne propuštamo ono što možemo svojim snagama učiniti. Stremimo ciljevima koji su u vezi sa najvišim čovekovim zadacima, usmeravamo pogled izvan svakidašnjice.

Petkom se sećamo na ispravan način - u prošlosti sve naše greške posmatramo kao način da možemo nešto naučiti. Na isti način posmatramo i druge i decu, kada greše da se setimo da su im to prilike za učenje i u skladu sa tim reagujemo na viđeno. Iz svega što nam u život prilazi nastojimo što više naučiti i prikupiti važna životna iskustva. Petkom se sećamo naučenog i značajnih iskustava.

I na ovaj način ponovo dođe subota i mi se posvećujemo subotnjem zadatku i tako redom i tako u dnevnom ritmu mi proživljavamo i utiremo put vrlini. Iz dana u dan...

Zašto vam se snovi ne ostvaruju: ovo je 10 najvećih prepreka...

Ovu tabelu možemo koristiti tako da podržimo naše uzemljenje, našu sinhronizaciju i naše uranjanje u smisao na način da aktivno unosimo u život svaku od navedenih svojstava po danima: subotom pijemo čaj od zove, oblačimo se u indigo boju ili je stavljamo u svoj vidni fokus. Tog dana od žitarica jedemo kukuruz, meditaciju zdravlja posvećujemo slezini i skeletu, a jedno od tri navedena drveta koritimo za potrebe dendroterapije.

Spoljašnje i unutrašnje zadatke utkati u svakodnevicu i primenjivati ih u okviru svakodnevnih delovanja u odnosu na nas, druge i sam život. Ovakav način života, kada stremimo da ga ispravno vodimo, da ga uskladimo sa duhovnim znanjima, vodi nas ravnoteži, zdravlju, duševnoj i duhovnoj dobrobiti. Biti u ritmu i ravnoteži sa vibracijom koja nas okružuje i prožima je mera našeg postojanja.

Izvor: Sensa