Prisutnost u sadašnjem trenutku podrazumeva u svojoj suštini da budemo fizički i mentalno prisutni. Prvi korak koji treba da napravimo jeste da uočimo gde se nalazi naša pažnja. Zapitajte se „Gde se sada nalazim?” ili jednostavno „Da li sam ja ovde?” Neka ova jednostavna pitanja postanu vaša navika. Obratite pažnju gde odlazite da potražite odgovor, jer mesto na koje odlazite ujedno i jeste prisustvo samo. 

Telo se uvek nalazi u sadašnjem trenutku. Telo ne može i ne traži da bude na nekom drugom mestu za razliku od uma koji želi da bude apsolutno bilo gde samo ne sada i ovde. Upravo tu prirodnu povezanost tela za sadašnji trenutak možemo koristiti da budemo prisutniji. Neka nam posluži kao prevozno sredstvo koje će nas uvek vraćati tamo gde treba da budemo. 

Sada obratite pažnju na ono što čujete i na ono što vidite. Nemojte da imenujete stvari i razmišljate o tome šta čujete i vidite, samo obratite pažnju. Sledeći korak je da usmerite pažnju na senzacije u telu: peckanje, prijatnost, ukočenost, položaj tela... Zatvorite oči i osetite tu senzaciju prisutnosti u sopstvenom telu. Osetite njegovu težinu i prostor koji zauzima. Osetite šta zapravo znači rečenica „Ja postojim.”

Izvor: Sensa