Koliko ste spremni da se usudite, da prihvatite izazov i da se bacite u nepoznato, u svest iznad svesti? Ipak, opterećeni normama, pravilima i disciplinom, uskraćujemo sebi mogućnost da spoznamo nesvesno. Svestan um, disciplina i karakter služe da se bolje snalazite u društvu i gradite veze sa drugim ljudima, ali to ne predstavlja vas.

Koje emocije uzrokuju oboljenja, a koje dug život: evo kako negativne misli utiču na zdravlje

Problem je što putem discipline i svesnog uma gradite spone sa okruženjem, ali ne uspevate da izgradite veze sa samim sobom. Kada se oslobodite sebe i počnete nesputano da se krećete oblacima, dodirnućete nesigurnost, haos i bezgraničnost, koji će vam disciplinu dovesti u drugom obliku – u obliku slobode.

1. Ozbiljnost stvara potrebu za unutrašnjim znanjem, kategorizacijom i željom da učite druge. Reči „Ja znam, ti ne znaš – naučiću te!“ predstavljaju odjek ega, ozbiljnosti iz koje proizilaze tradicija, pravila i nepromenljivost. Kada obesmislite ozbiljnost – prevaziđete ego, postajete prava duhovna osoba – razigrana, kreativna, živa i buntovna. Odsustvo koncentracije i kontrole vodi opuštenosti i igri koja je jedini izvor stvaralačke energije. Opustite se i igrajte se!

2. Spoljašnji nametnuti koncepti života sprečavaju vas da se uskladite sa sobom i tekućim događajima. Sprečavaju vas da iskažete sebe onakvim kakvi ste. Negujte svoju individualnost i potrebu da se iskažete na način svojstven samo vama. Ne trudite se da budete neko drugi, već dozvolite da se iz vas izrodi i razvije seme u kojem je sadržano vaše istinsko, nepokvareno biće.

Oni uvek dobijaju ono što žele: kako postati asertivna osoba

3. Ključ velike transformacije jeste strpljenje. Istrajan rad, uporan, bez očekivanja rezultata sada i odmah, vodiće vas sigurnim putem do promene. Raditi istrajno, strpljivo i naporno, bez očekivanja nagrade, zahteva veliko strpljenje koje će vas naposletku dovesti do cilja. Ukoliko imate sposobnost da živite ne razmišljajući o rezultatima, postići ćete ih zahvaljujući veri u sebe. „Potrebna je određena zrelost da biste bili ispunjeni kosmičkim, kao što je određena zrelost potrebna za trudnoću. Kosmičko se javlja u duhovnoj trudnoći. To je trenutak kad se ponovo rađate.“ – Osho

Izvor: Lovesensa