Ideju za ovu temu dobila sam kada sam nakon dugo vremena shvatila odakle potiče osećaj teskobe i bola u predelu solarnog pleksusa uz koji sam se jedno vreme svako jutro budila. Naime, jako dugo sam se borila sa tom nelagodom, radila sam sve moguće tehnike za koje sam čula ne bih li se toga oslobodila, ali sve je bilo uzaludno.

Onda sam se jednog jutra probudila sveža i oslobođena teskobe i bola, i to nakon što sam prethodno sanjala simboličan san koji mi je ukazao da taj bol nema nikakve veze sa nečim što je lično moje, već sa kolektivnim osećajima na koje ja nemam nikakvog uticaja. To saznanje da je mnome vladao osećaj koji nisam mogla da kontrolišem jer nisam bila svesna njegovog karaktera, podstaklo me je da dublje istražim ovu temu i da potražim odgovore na to kako da prepoznamo uticaj kolektivnog nesvesnog na naše biće, i kako da ga ublažimo. Tomislav Budak, koji trenutno radi na knjizi „Transformacija kolektivnih karmičkih obrazaca", bio je pravi sagovornik za ovu temu.

Šta je to što čini kolektivnu svest, kako se ona razvija i transformiše?

Kolektivna svest je isto što i individualna svest, samo šireg karaktera, odnosno odnosi se na više osoba, a ne samo na jednu. Taj izraz kolektivno može da obuhvata određenu grupu ljudi, radnu organizaciju, grad, teritorije, državu i šire.

PageBreak

Kolektivno energetsko polje

Kolektivni uticaji su sastavljeni od brojnih modela koji utiču na veće grupe ljudi i to tako da su ih ljudi samo jednim delom svesni, a većim delom nesvesni, pa ih doživljavaju zdravo za gotovo. Kolektivni uticaj se često izražava kroz neki sistem mišljenja, životnu filozofiju, kroz neki način ponašanja koji ljudi prihvataju kao „normalan", odnosno kao nešto što rade, misle i žive svi, pa zato moraju i oni.

Kada govorimo o kolektivnoj svesti onda se na to automatski nadovezuje pojam polja, jer individualna svest direktno korespondrira sa kolektivnim energetskim poljem. To polje je na određen način programirano, a ljudi imaju tendenciju da nesvesno i automatski dekodiraju informacije iz kolektivnog polja, primaju ih, i usklađuju svoj život i ponašaju se u skladu sa tim informacijama. I otud i ovo vaše iskustvo sa određenom nelagodom i pritiskom. Kada ste osvestili da to dolazi iz kolektivnog polja, čak i iz jednog specifičnog programa, taj osećaj je konačno splasnuo i mogao je da bude skroz nadvladan.

Kako tačno kolektivno nesvesno deluje na pojedinca?

Kolektivno nesvesno se ponaša kao svojevrsni kontrolor i moderator ljudskog mišljenja, osećanja i ponašanja. U tom smislu ako je reč o nepoželjnim, negativnim uticajima koji dolaze iz polja, svakako da je korisno znati dosta o tim uticajima, jer za razliku od individualnih, na udaru kolektivnog polja smo svi. Neke ograničavajuće individualne uticaje možemo imati, i ne moramo, to zavisi od naših života, ali smo svi na udaru ovih kolektivnih uticaja i praktično ih je nemoguće izbeći. Za odvajanje od negativnih modela i programa upisanih u polje dobro je znati podosta, i biti informisan o tome kakvi ti uticaji mogu biti, kako se izraziti, i kako se konačno odmaknuti od njih.

Da li postoje neki dokazi za to na koji način se prenose informacije putem kolektivnog energetskog polja?

Rupert Šeldrik, engleski biolog, poznat je po istraživanju morfogenetskog polja i on tvrdi da je energetsko polje nešto što prethodi materijalnoj sferi i da se pojave koje se događaju u polju automatski preslikavaju na zemaljske pojave. Ideja morfogenetičkog polja je ta da postoji takozvano kolektivno nesvesno određene vrste i da ta određena vrsta prima i dekodira informacije iz polja. Šeldrik je to i dokazao studijom u kojoj je proučavano ponašanje jedne vrste majmuna, a koje je nazvano „fenomen sto prvog majmuna".

Naime, pedesetih godina prošlog veka na jednom od japanskih ostrva rađena su istraživanja sa majmunima. Njima su hranu bacali na pesak, i jednom prilikom je jedan majmun hranu koja mu je data oprao u vodi. Njega je sledila njegova majka, pa zatim i ostatak čopora. Nešto kasnije je primećeno da su i na okolnim ostrvima majmuni koji nisu imali nikakvog direktnog kontakta sa majmunima sa prvog ostrva počeli da peru hranu. Dakle ta informacija je došla do pripadnika iste vrste koji su bili kilometrima udaljeni. Ruper Šeldrik tvrdi da je informacija došla putem takozvanog morfičkog polja, odnosno nevidljivog kolektivnog polja energije. Nakon što je i sto prvi majmun počeo da pere hranu pre nego što je pojede, primećeno je da je cela vrsta prihvatila tu novu veštinu kao prirodnu i normalnu.

Ovo se naročito odnosi na čoveka, zato što čovek ima posebno razvijen nervni sistem, njegov mozak je razvijeniji i stoga podesniji za dekodiranje informacija iz kolektivnog energetskog polja.

Kako deluju arhetipovi?

U našem društvu se na primer od svakog od nas se očekuje da ima decu. Pritisak tih kolektivnih očekivanja može biti takav da ljudi ulaze u loše partnerske veze, imaju decu tek zato da bi zadovoljili taj konstantni pritisak koji stvara ne samo njihova majka ili otac, već i društvo kao takvo. Mladi ljudi žive po određenom mehanizmu, zadatom od strane društva, umesto da žive po svome. Ja ne tvrdim da je imati decu loše, naprotiv, to je potpuno prirodna stvar i predstavlja vid ispunjenja kakav čoveku ništa drugo ne može da donese. Ali s druge strane ipak bi čovek trebalo da ima neki minimum prava da sam odluči o svojoj sudbini i o tome da li želi decu, kada će i s kim nešto učiniti, a ne da zbog pritiska društva srlja u nešto što mu možda ni ne odgovara. Zbog tog nekog suptilnog osećaja krivice, neuklopljenosti i neprihvaćenosti od strane kolektiva koji proizvodi kolektivno nesvesno, čovek se prilagođava i gubi svoju autentičnost.

Kakve su šanse za pojedinca da kreira svoj svet onako kako njemu odgovara, kako je zamislio, nezavisno od kolektivnih ograničenja, arhetipova i slično?

Šanse su velike. Prvo, ono što može da oslobodi čoveka je rad na individualnim ograničavajućim uticajima, dakle na oslobađanju sopstvene psihe od programa koje smo usvojili pod uticajem porodice i traumatskih iskustava u detinjstvu, određenih toksičnih odnosa u kojima smo se našli, koji su nam blokirali kreativnost i mogućnost da ostvarujemo skladne odnose sa drugima. Zatim je važno da se makar psihološki odmaknemo od tih kolektivnih uticaja koji bi od nas napravili izrazito robotizovanu osobu.

PageBreak

Kako se osloboditi kolektivnog uticaja

Da zadržimo određeni nivo kreativnosti i lične moći, da smo jednostavno svesni ovog prostora koji nam je otvoren da bi se realizovali. Da vidimo da imamo bezbroj mogućnosti, a ne samo one koje su nastale pod uticajem neke društvene norme. Kada se oslobodimo tih kolektivnih modela, i onda nam se otvaraju mogućnosti koje do tada nismo videli, pa nam život kreće u nekom sasvim drugom smeru od onog koji je bio zacrtan, odnosno nametnut od strane društva, obrazovnog sistema i slično.

Čišćenjem kolektivnih karmičkih obrazaca stvara se prostor za ličnu ostvarenost koju do tada nismo videli, ili koja za nas objektivno nije ni postojala zbog robovanja nesvesnim modelima. Da me ne razumete pogrešno, taj prostor postoji, ali ako ga mi ne vidimo, on za nas ne postoji.

Kako da se osoba oslobodi kolektivnog uticaja, kako da prepozna da to nije lično njeno, već nešto što je nastalo ili pod uticajem okruženja ili kolektivnog nesvesnog?

Čovek mora da bude iskren prema sebi i da teži istinitosti. Takođe mora da teži i povezivanju sa svojim istinskim osećajima. Moramo da osluškujemo sami sebe, svoje istinske potrebe, osećaje, jer se preko istinskih osećaja dolazi do pravog životnog smera. Takođe treba pronaći odgovarajuću metodologiju, kakvom se bavim i ja, koja i u tehničkom smislu omogućava da se odvojimo od nepoželjnih uticaja i povežemo sami sa sobom, sa svojim istinskim, dubokim, unutrašnjim težnjama. Kako se to radi, to je stvar ekspertize i o tome će biti reči u mojoj drugoj knjizi „Transformacija kolektivnih karmičkih obrazaca".

Važno je imati instruktora koji vas u tome vodi, ali na kraju krajeva osoba mora sama da odradi posao na sebi, i niko to ne može da uradi umesto nje. Ljudi moraju sami da nađu način kako da ostanu dosledni sebi i kako da se suprotstave očiglednim glupostima društva. Nažalost, trenutno na planeti vlada vrlo niska vibracija kada je reč o kolektivnoj svesti, a čovek je dosta sklon vrlo jeftinim oblicma ispunjenja, užitaka, nalazi se na vrlo niskom stupnju svesti i obrazovanja, na niskom stupnju odgovornosti i discipline. Oni koji žele to da prevaziđu moraće da prihvate dodatnu odgovornost i disciplinu. To je u radu na sebi početak.

Na koji način se vrši uticaj na kolektivno nesvesno?

Postoji na primer vrlo zloupotrebljen način manipulacije ljudskom percepcijom, poznat kao subliminalne poruke. Subliminarne poruke su određeni programi upisani u filmove, reklame, postere, reklamni materijal različitih kompanija u kojima se oni koriste određenim simbolima kolektivnog nesvesnog. Takvi simboli proizvode nesvesnu stimulaciju i utiču na ljude da prihvate određeni proizvod. Tako se na primer u reklame ubacuje puno seksualnih simbola kako bi proizvod dobio na privlačnosti i kako bi, i ne znajući, čovek posegnuo za njim jer ga je nešto, a ne zna ni sam šta, snažno privuklo.

Zanimljiva je pojava da kada i ako ljudi budu upoznati sa idejom i praksom subliminarnih poruka, njihov uticaj gubi na snazi, i subliminarne poruke prestaju da deluju na ljude. Dakle prva stvar u nadvladavanju kolektivnih programa je njihovo poznavanje ili svest o njihovom postojanju i karakteru.