Da li su i vas hvalili zbog dobrih ocena, lepih manira, divnog izgleda? Da li ste počeli da težite da u svemu budete dobri, što bolji, najbolji?

Tako je rasla i Brene Brown, američka autorka brojnih knjiga o filozofiji života, doktor nauka i sjajan govornik čiji TED govor "O moći ranjivosti" čulo više od 13 miliona ljudi. Autorka dela "Dar naše neperfekcije" upozorava da se upravo na putu težnje za što većim uspehom otvara i opasna zamka - stičemo uverenje da smo MI ono što POSTIŽEMO. Time se započinje i vrtoglavi uspon: Zadovolji druge. Postigni. Budi savršen.

To nema nikakve veze sa zdravim napredovanjem u životu, upozorava Brene. Perfekcionizam nas sprečava da budemo uspešni, često vodi ka depresiji, anksioznosti, brojnim zavisnostima i propuštenim prilikama. Naime, strah od nesavršenosti i razočaravanja drugih deluje kao štit od 20 tona koji nosamo unaokolo, verujući da se time štitimo a koji nam, zapravo, ne da da uzletimo.

Kako utvrditi razliku između težnje ka napredovanju i perfekcionizma? Najvažnije je da oslušnemo pitanje koje postavljamo sami sebi - da li ono glasi "kako da budem još bolji" ili "šta će drugi reći"?

Kada otkrijemo da onaj štit ponovo preteže na tasu hoda ka uspehu, odbacimo ga pa makar na njemu nastala pukotina istog časa. "Sve na svetu ima pukotinu" kaže Leonard Cohen. "Ali na taj način svetlost pronađe svoj put i uđe..."