Da Ii se upoređujete s drugima? Gledate kako izgledaju, gde rade, gde putuju, šta su postigli u životu? Da li imate osećaj da ste manje vredni od onih sa kojima se poredite? Ako je odgovor da, onda imate problem s inferiornošću, tj. sa kompleksom niže vrednosti. Ako želite da ga se oslobodite, moraćete pre svega da budete iskreni prema sebi i otvoreni da zaista napravite neophodne promene. Proces neće biti lak niti brz, ali je važno da što pre počnete, jer kompleks niže vrednosti utiče na sve sfere života.

1. Pronađite uzrok

Ako uzrok vašeg kompleksa inferiornosti nije neka očigledna spoljna mana ili nedostatak, možda će biti potrebno da uz pomoć psihoterapeuta otkrijete dublje razloge koji su formirani tokom detinjstva.

2. Otkrijte svoje jače strane

Ne postoji ništa apsolutno loše ili apsolutno dobro u životu. Stoga, ako mislite da imate negativne strane koje izazivaju kompleks inferiornosti, onda sigurno postoje i one pozitivne.

3. Zapišite svoje prednosti i nedostatke

Pokušajte da zapamtite sve svoje prednosti i slabosti, a zatim ih zapišite u dve kolone. U levoj koloni su nedostaci, u desnoj su prednosti. Videćete da imate dosta prednosti i vrlina.

4. Zatražite pomoć ljudi koji vas vole

Ako imate kompleks inferiornosti, onda vam sigurno neće biti teško da navedete sve svoje nedostatke i dodate još neke izmišljene. Ali sa zaslugama i vrlinama biće teže. Zato zamolite ljude koji su vam bliski i koji vas vole da opišu vaše vrline i sve druge osobine zbog kojih ste voljeni i cenjeni.

5. Reci zbogom nesavršenostima

Pokušajte da se prvo oprostite od svojih nedostataka u bukvalnom smislu. Uzmite komad papira na kome su napisane vaše prednosti i mane i isecite kolonu na kojoj su pobrojani nedostaci i bacite je u đubre.

6. Fokusirajte se na vrline

Da li znate šta razlikuje uspešne od neuspešnih ljudi? Oni se fokusiraju na svoje prednosti, a ne na svoje slabosti. Svako ima mane, ne postoji čovek koji ih nema. Samo se uspešni trude da rade na svojim kvalitetima, da ih unapređuju, a na mane da ne misle.

Izvor: Sensa