Da li ste se nekada smejali iako ste iznutra plakali? Da li ste nekada delovali ljuto samo da biste privukli nečiju pažnju? Možda ste pokušavali da zračite samopouzdanjem iako ste bili duboko nesigurni?

Ljudi ponekad lažiraju emocije da bi kod drugih ljudi izazvali željenu reakciju. U duši doživljavaju jedno, ali na površini pokazuju drugačije, lažno raspoloženje. Iskrena razmena osećanja, bez preterivanja i lažiranja je zdrava osnova svake veze. Osim toga, lažiranje osećanja izaziva potiskivanje pravih emocija, što se može nepovoljno odraziti na mentalnozdravlje.

Psiholozi su lažno iskazivanje emocija nazvali "surface acting", odnosno površinska igra. Ovim pojmom psiholozi označavajy pocebnu vrstu komunikacije kada sagovornik imitira osećanja. Istraživanja pokazuju da ljudi najčešće skrivaju bes, tugu i razočaranje. Tada im je glas prijateljski, na licu je osmeh, ali je duša puna neprijatnih senzacija.

Prema istraživanjima 75% interakcija su praćene lažiranjem emocija. Ovu naviku imaju mnogi, naročito u poslovnoj komunikaciji ili sa romantičnim partnerima. Kada pokušate da iskažete svoja osećanja na realan način, druga strana vas može bolje razumeti, vi ćete se osećati rasterećenije i imaćete realniju sliku stvari.

Kako da znate da neko pokazuje lažne emocije - obratite pažnju na ovih 5 znakova:

1. Emocije ne odgovaraju situaciji -  Osoba vam ce osmehuje, iako ste učinili nešto nepijatno, rekli ste istinu koja nije prijatna ili ste je kritikovali. Realnost je da bi negativna ocećanja bila pikladna, ali na površini to nisu.
2. Osećate nelagodnost - Oseća se da je situacija neprirodna, da su osećanja, govor i izrazi na licu veštački. U ovakvim relacijama se gubi poverenje.
3. Postoje znaci napetosti u glasu, izrazima lica, u držanju - Pokušavajući da prikriju strah ili bes, ljudi se mogu odatineverbalnim reakcijama. Telo ukazuje na emocije koje osoba pokušava da sakrije. Glas je blago spušten, držanje je napeto, ucne su stisnute.
4. Lažiranjem emocija ljudi često teže koristi - Ukoliko neko od vas očekuje da mu učinite nešto, nešto mu zavisi od vas, sasvim je moguće da će lažirati emocije da bi dobio odobravanje i ono što mu je potrebno.
5. Osoba prekida komunikacija - Lažiranje emocija je neprirodan proces i ne može dugo da traje. Zbog toga je moguće da će osoba kada oseti da "emocionalni ventil" popušta, prekinuti komunikaciju i odložiti je za drugi put.

Izvor: Sensa