Šta je emocionalni vampir?

Emocionalni vampir je neko ko svesno ili nesvesno budi emocije kod drugih, kako bi se hranio tom aktiviranom emocionalnom energijom. Psiholog DžuditOrlof koristila je izraz emocionalni vampiri u svojoj knjizi „Emocionalna sloboda”. Orlof ističe četiri različite vrste emocionalnih vampira i povezuje svakog od njih sa raznim psihološkim poremećajima: Narcis (narcisoidna ličnost), Žrtva (zavisna ličnost), Kontrolor (opsesivno-kompulsivna ličnost) i Razdvajač (negativna ličnost). Iz mojih zapažanja, svi smo mi emocionalni vampiri, piše Snežana Bujošević, Samo je kombinacija situacije i uslova ta koja određuje nivo i stepen našeg vampirizma. Rekavši da su neki ljudi energetski vampiri, dok drugi nisu, uspostavljamo igru žrtve i počinioca koju ego voli da igra. Pa hajde onda da je ne igramo!

Zašto se hranimo tuđom energijom?

Odgovor na ovo pitanje leži u detinjstvu. Nivo traume nanete pojedincu tokom detinjstva u velikoj meri određuje stepen vampirizma koji on izražava prema drugima u kasnijem životu. Osoba postaje emocionalni vampir jer su jedan ili oba roditelja ili osobe iz najbližeg okruženja ispoljavali slična ponašanja. Postoji izreka u psihologiji: ono što je ostalo nerešeno, osuđeno je na ponavljanje. Pošto nam se trauma dešava uglavnom pre nego što se naš svesni um potpuno razvije, mi je praktično nismo ni svesni. Međutim, naše telo (nesvesno), i te kako zna i pamti. Drugi i mnogo češći razlog za postojanje energetskih vampira je taj što je velika većina nas energetski osiromašena i van unutrašnjeg balansa. A kada se naše suptilno energetsko polje iskrivi, „hranjenje” tuđom energijom može biti automatska i nesvesna pojava.

Brza procena – jeste li vi energetski vampir?

Ne morate da pravite dugu anketu da biste utvrdili da li ste energetski vampir. Samo iskreno sebi odgovorite na ova dva pitanja:

  1. Da li imate sve što želite u životu da biste se osećali kompletno i upotpunjeno?
  2. Da li u svakom trenutku živite u stanju potpune prisutnosti, osećate svetlost, živi, pripravni i slobodni?

    Ako ne možete iskreno odgovoriti sa "da" na oba ova pitanja, onda ste energetski vampir, barem u nekim trenucima vašeg života.

Izvor: Sensa