Reč sociopata se često pogrešno koristi u svakodnevnom govoru u cilju ukazivanja na osobu kojoj nedostaje empatija. Prave sociopate može da dijagnostikuje isključivo stručnjak za mentalno zdravlje!

Šta je zapravo sociopata?

Sociopata je kolokvijalni izraz za nekoga kome je dijagnostikovan antisocijalni poremećaj ličnosti, piše mindbodygreen. Neke uobičajene karakteristike ovog poremećaja uključuju nedostatak empatije i kajanja, manipulaciju, zanemarivanje drugih i loše međuljudske veštine, kako navodi terapeut Alisa Mankao. Prema licenciranom kliničkom psihologu Ajani Abrams, da bi se odredilo da je osoba sociopata, važno je posmatrati određene kriterijume zasnovane na socijalnoj, medicinskoj i porodičnoj istoriji.

Da bi bila dijagnostikovana sa ASPD i klasifikovana kao sociopata, osoba mora da pokaže najmanje tri od sedam karakteristika navedenih u Dijagnostičkom i statističkom priručniku za mentalne poremećaje:

  • Nepoštovanje društvenih normi u vezi sa zakonitim ponašanjem, kao što je izvođenje radnji koje su osnov za hapšenje.
  • Prevare, uzastopno laganje, korišćenje pseudonima ili prevare drugih radi zadovoljstva ili lične dobiti.
  • Impulsivnost ili neuspeh u planiranju.
  • Razdražljivost i agresivnost, često uz tuče ili napade.
  • Bezobzirno zanemarivanje sigurnosti sebe ili drugih.
  • Dosledna neodgovornost, neuspeh da se održi dosledno radno ponašanje ili poštovanje novčanih obaveza.

Znaci i simptomi sociopate mogu uveliko varirati i mogu se promeniti tokom vremena, ali ako pokušavate da prepoznate da li neko u vašem životu možda pokazuje sociopatske sklonosti, ovo je samo nekoliko znakova za identifikaciju:

1. Sklonost prevarama - Sociopate mogu da budu spremne na prevaru zarad lične ili novčane dobiti. "Osoba koja je sociopata nema problema sa laganjem da bi postigla ono što želi" - objašnjava teraputkinja. Oni takođe nemaju problema sa glumljenjem kajanja i izvinjenja kako bi iskorišćavali druge ljude."

2. Nedostatak empatije - Empatija je ono što ljudima omogućava da poštuju pravila, budu ljubazni prema drugima i formiraju bliske odnose. "Međutim, kod sociopata, njihov nedostatak empatije olakšava im da nanesu štetu drugima ljudima (prevarom, laganjem, krađom i kršenjem pravila) bez brige o posledicama", kaže Mankao. Za razliku od psihopata koji namerno nanose štetu drugima, sociopate možda nisu svesni štete koju nanose.

3. Loši međuljudski odnosi - Zbog drugih simptoma, poput prevare, manipulacije i nedostatka empatije, sociopate imaju teškoće da održavaju zdrave bliske odnose.

4. Nepoštovanje pravila ili granica - Sociopate uglavnom ne mare za posledice. To može dovesti do toga da prekrše zakon, varaju, lažu ili postanu verbalno i/ili fizički agresivni prema drugima. Njihove lažne i impulsivne sklonosti takođe mogu igrati ulogu u tome.

5. Impulsivnost - Kod sociopata je prisutna impulsivnost ili teškoća u razmatranju situacije pre delovanja. Ovo je još jedna karakteristika koja pomaže u razlikovanju sociopata i psihopata, objašnjava Mankao. Iako sociopata može biti prenagljena, ona kaže da su psihopate obično namerne i smišljene sa svojim potezima.

Napomena: Simptome i odlike sociopate, kao i samu dijagnozu, može isključivo odrediti osoba koja je stručna za negu mentalnog zdravlja.

Izvor: Sensa