U nama postoji filter kroz koji se prelama stvarnost, a do nas dopire tek deo te stvarnosti. Astrologija te filtere prepoznaje i opisuje pomoću simbolike Meseca i Merkura. Tumačeći simboliku Merkura i povezujući je sa temeljnim životnim energijama Sunca i Meseca, dobijamo zanimljiv uvid u način rada našeg uma, stvaranja našeg specifičnog sistema uverenja i način komunikacije.

Osobe naglašene vazdušne energije žive u glavi. Brz i aktivan um se divi svetu ideja, tražeći znanje i društvenu prihvaćenost. Vazdušni um je objektivan, sve opaža kroz prizmu ideja koje su urednije i savršenije od stvarnosti. Zanima ga šta drugi misle i kako ce reagovati na njegove stavove.

Otvorenost prema drugima i znatiželja podstiču veštinu komunikacije. Jedna od najčešćih reči je - zašto - i stalno će vam postavljati pitanja. Iako su vrlo razgovorljivi, ipak nećete imati utisak da vas pažljivo slušaju. Imate osećaj da znanje kojim izvanredno barataju i njihovi saveti ne izviru iz srca. Ipak, njihov šarm i lakoća društvenog ophođenja uvek su zabavni, privlačni i neodoljivi. Jezik im je ponekada brži od misli. Hiperaktivan um često vodi u nervozna stanja. Teško će ga umiriti, a koliko god im je potrebna meditacija, za njih to predstavlja velik izazov.

Jako su znatiželjni kada je reč o međuljudskim odnosima. Ponekad ih to vodi ka preteranom uplitanju u tuđi život pa i ka ogovaranju. U najboljem slučaju angažovaće se oko društvenih i humanitarnih problema koristeći se svojim komunikacijskim veštinama kako bi privukli pažnju na osetljive teme.

Vazdušnim znakovima je važna društvena prihvaćenost. U osetljivim situacijama ce spretno usklađivati činjenice i koristiti taktike izbegavanja.

Svoju komunikaciju će unaprediti ako se koncentrišu na uži broj područja, umesto da se znatiželjno raspršuju na mnoge teme. Trebalo bi pažljivije da slušaju sagovornike, sa više saosećanja, i da im ne upadaju u reč. U komunikaciji će biti uverljiviji ako ne prepričavaju tuđe priče, nego govore o onome što su naučili kroz svoje iskustvo.