Astrolozi smatraju da prva nedelja jula ima snažnu energiju, ukazuje na proširenje svesti i podstiče nas da dosegnemo neke nove nivoe u raznim poljima života.

Glavni uzrok ove intezivne energije jeste zvezda Sirijus koja sija 23 puta jače od Sunca. Simbolično, ako Sunce greje naše telo, kaže se da Sirijus greje srce. U astrologiji Sirijus predstavlja vibraciju slobode. Energija koja nam pomaže da se oslobodimo ograničenja i slobodno se izrazimo. Ova energija deluje kao inspiracija i može nam pomoći da svoje želje pretvorimo u stvarnost. Takođe je povoljna za tehnološki napredak i inovacije.

Kada je ova zvezda najbliža Zemlji, to utiče na naše živote prema mišljenju astrologa. Najbliže Zemlji je upravo sada: između 3. i 7. jula , a vrhunac ove energije je danas 5. jula. Smatra se da se ou ovom periodu otvara zvezdana kapija Sirijus i da možemo iskoristiti snažnu energiju da napredujemo, rastemo i usavršavamo se.

Jača energija koja nam dolazi može uticati na povećanu kreativnost, intuiciju i inspiraciju. Možemo prevazići naših pet čula. Pomaže nam da se oslobodimo svega onoga što nas blokira i sprečava da budemo najbolja verzija sebe.

Zbog sve ove energije visokih frekvencija, prva nedelja jula je veoma moćno vreme kada istražujemo sebe, svet koji nas okružuje i dobijamo neke nove uvide.

Pronađite unutrašnji mir, slobodu, opuštajte se, boravite što više u prirodi. Prva stvar koju treba da uradite kako bi ova energija povoljno uticala na vas jeste smanjenje stresa.

Neka vas zvezdana energija Sirijus stimuluše da ostvarite snove i svoj život preokrenete u željenom pravcu.

Izvor: Sensa