Lea Imširagić najpre udahne duboko, kroz nos, zažmuri i blago klimne glavom, nakon što joj ja brzo, mašući rukama gore-dole, u jednom dahu prepričam šta se tog dana, meseca ili sata dogodilo. Lagano upije svaku reč, zamisli svaku sliku, oseti svaku emociju i u sebi smiri moj kovitlac emocija, reči i ljudi...

I dok je njoj savršeno jasno šta je retrogradna Venera u svom hodu donela u naše živote, ili zašto su kvadrati, trigoni i drugi aspekti pokrenuli neke događaje, kako da podignem vibraciju da negativni aspekt pretvorim u lekciju koja će mi poslužiti, ili da osobu koja je potpuno drugačija od mene ipak sagledam kao deo sebe u ovom jedinstvenom polju i od nje učim o sebi, a ne okrivljujem je za okolnosti, meni preostaje da sačekam njen sud koji je uvek dubok, širok i u prvom mahu neshvatljiv. Dok se ne zamislim. Dok ne razmislim. I dok već sa prvom sledećom situacijom ne uvidim šta je želela da kaže.

Numerološka analiza: kako da uz pomoć svog imena i prezimena pronađete svoj sudbinski broj...

Ali, da se vratimo na njen „sud" koji donosi iz svog čistog mira. Dok slovenska reč sudbina potiče od korena sud i suditi, sanskritska reč daivam se odnosi na ono što dolazi od božanskog. U poslednje vreme, dok prebiramo po tome šta je bilo, šta je moglo da bude i šta će biti, pitanja koja nas kao čovečanstvo nagone na istraživanje sveta oko nas, plešu svoj zavodnički ples i oko nas dve, pogotovo mene koja je ispitujem: Da li je se suđeno? Šta je sudbina?

PageBreak

Šta je sudbina...

I ako je suđeno - možemo li to promeniti? Ako možemo - kako? A ako ne možemo - zašto uopšte igramo uloge koje su nam date? Onog momenta kada naš prvi dah unese bol u fizičko telo i izazove plač, kada otvorimo oči i pogledamo mutan svet oko sebe, kažu da počinje život, iako je jasno da život naše svesti počinje mnogo ranije.

Međutim, tada, izračunavanjem vremena, datuma i mesta rođenja dolazimo do astroloških zapisa o osobinama ličnosti, potencijalima, pa i događajima koji nas čekaju.

Dr Lea Imširagić je doktor zapadne medicine, astrolog, energetski terapeut i astrohealing praktičar.

U sopstvenom istraživanju onoga što nas pokreće, što nas čini onim što jesmo i što nam omogućava da budemo i nešto mnogo više, povezala je sve ove nauke i veštine i meni postala osoba sa kojom sam pokušala da dekodiram sudbinu. Šta je to što nam pruža natalna karta? I na koje sve načine možemo da živimo takvu vrstu zapisa...

„Natalna karta je naša energetska matrica koja pokazuje na koji način naše energije žele da se ispolje", kaže dr Lea Imširagić. „Problem nastaje kada, recimo, osoba ima u natalnoj karti aspekt Marsa (energija) u aspektu sa Uranom (vibracija, zvuk, brzina) i realno ima potrebu da živi svoju energiju kroz snažan zvuk, brzinu i vibraciju, što se može naći kod pilota ili muzičara u zavisnosti od drugih pokazatelja u natalnoj karti.

Sudbinske godine života: šta vam otkriva vaš sledeći rođendan...

Ukoliko roditelji uvere ovo dete da ode, recimo, na ekonomiju - ovaj talenat za električnu muziku koji se ne živi može se ispoljiti kao iskrivljena energija kroz potrebu osobe da ulazi u opasne situacije. S druge strane, kada osoba spozna ovu potrebu i počne da je živi kroz pravi kvalitet, ona razvija svoje vrline. Stoga, u horoskopu (ili u nama) ne postoji nešto što je loše samo po sebi, već postoje samo stvari koje još nismo naučili kako da živimo na najbolji način.

PageBreak

Šta je suština astrologije...

Kada počnemo da svemu nalazimo pravo mesto i svrhu, mi tada koristimo sve veći procenat svojih potencijala na pravi način. Upravo je tu najveća vrednost astrologije, u sposobnosti da nam omogući da prepoznamo i živimo svoje darove na najbolji način, da pronađemo stvarnu, realnu osobu u sebi i ostvarimo svoju misiju na planeti Zemlji."

Astrologija se najčešće smatra prediktivnim načinom određivanja sudbine, međutim ona je mnogo više. Šta suštinski možemo da naučimo iz naše natalne karte?

„Suština astrologije je da nam pomogne da razumemo na koji način svakodnevno kreiramo svoju sudbinu (svesno - misaonim obrascima, podsvesno - emocijama i nesvesno - reakcijama u telu), kao i kako to možemo da svesno živimo i da preoblikujemo. Ja često volim da kažem da se mi 'sami sebi događamo' svaki dan, a kada to shvatimo i prihvatimo, tada možemo koristiti astrologiju na pravi način.

Japanski horoskop kigaku: spoznajte svoju sudbinu kroz devet zvezda...

Iako astrologija s jedne strane može da posluži kao odlična mapa za prepoznavanje obrazaca kojima smo uslovljeni, ona je istovremeno i mapa za pronalažanje načina za oslobađanje od ovih uslovljenosti. Naime, sama astrologija je izuzetno dijagnostičko sredstvo koje nam omogućava brzu i pouzdanu procenu toga šta je ono što je najpre potrebno kod date osobe dovesti u balans, istovremeno nam omogućavajući da procenimo koja su najbolja sredstva za postizanje tog balansa.

Na taj način, ona nam pokazuje stvari koje nam se u životu događaju, zbog čega se događaju, kao i kada će se dogoditi ukoliko nastavimo da kreiramo iz date inercije (zatečenog stanja, genetike).

PageBreak

Veza astrologije sa raznim drugim disciplinama...

S druge strane, kombinacija astrologije i tehnika energetske psihologije omogućava da se u život pojedinca unesu željene promene."

Objedinjavanjem nauka kojima se bavite, sagledavanjem čoveka kroz fizičko (proučavanjem zapadne medicine), emotivno (bavljenjem cvetnim esencijama) i energetsko (praktikovanjem energetske psihologije), kako biste objasnili ostvarivanje potencijala ili, suprotno, nemogućnosti da se osoba ispolji u punoj snazi?

„One oblasti života gde pronalazimo poteškoće ili zastoj, u našem horoskopu definisane su kroz određene izazovne aspekte i pozicije planeta koje možda nisu udobne, te kroz ova mesta svetlost i energija naprosto ne prolaze u punoj meri, pa na nekom nivou postoji 'grč' koji se ispoljava kao zastoj u nekoj oblasti života.

Moje dugogodišnje traganje kroz povezivanje astrologije sa raznim drugim disciplinama (elektromagnetna polja, akupunktura, cvetne esencije, energetska psihologija...) bilo je motivisano uverenjem da krajnja svrha astrologije nije samo dijagnostika i informacija, već da je ona sredstvo za transformaciju. Kada sagledamo natalnu kartu na ovaj novi način, kao energetsku mapu dobijamo potpuno novu percepciju u kojoj je svaki izazovni aspekt zapravo samo disbalans koji je samo potrebno dovesti u balans da bi mogli biti ono za šta je sve vreme i zamišljen - kao energija koja pokreće naše Više ja."

Pozitivna psihologija: koliko sreće donosi novac, a koliko ljubav...

Ukoliko dolazimo na svet sa određenim zapisima, svakako na naš razvoj utiču programiranje i indoktrinacija okruženja (roditelja, društva, kulture...). Kako nam u tome mogu pomoći nauke i prakse kojima se bavite da se oslobodimo uverenja i obrazaca koji nas usporavaju ili nam onemogućavaju da živimo svoje želje, snove, ambicije?

„Važnost kombinovanja astrologije i tehnika energetske psihologije je u tome što nam one omogućavaju da brzo otklonimo date energetske blokade i da time podignemo energiju, koja je osnova za razvoj svesti, odakle se svi dojučerašnji izazovi transformišu u neke nove vrline, kao savladane lekcije koje sada delimo sa svetom.

PageBreak

Šta donose iskustva ranog detinjsta...

Dakle, dokle god izazovne aspekte živimo na niskom vibratornom i energetskom potencijalu, oni će samo pokazati jasnu mogućnost predviđanja da će se dati aspekt manje-više odigrati slično u životima različitih osoba. S druge strane, kada osoba aktivira svoju energiju, tada počinje sa svešću da radi na svojim izazovnim aspektima i oni sada pokazuju svoje drugo lice, kao mesto najveće autentičnosti osobe, otkrivajući ono što je duša sebi svesno postavila kao izazove da bi se razvijala, otkrila svoje lepote, talente i podelila ih sa svetom."

Ukoliko natalna karta pokazuje izazovne aspekte u određenim oblastima, na koji način nam u njihovom prevazilaženju mogu pomoći esencije i energetska psihologija?

„U profesijama mentalnog zdravlja svi se slažu sa tim da negativne ili limitirajuće emocije najčešće potiču iz iskustava iz ranog detinjstva (ili prošlih života), te da se formiraju kao unutrašnje navike koje se ponavljaju i stvaraju sudbinu. Naime, problematični unutrašnji zapisi ili sećanja, vode ka energetskom poremećaju. Cvetne esencije nam pomažu da dovedemo emocije u balans, a energetska psihologija nam omogućava da izgradimo novi i zdravi energetski potencijal kojim možemo uspešno da živimo svoj život.

Mladoženja u kojeg su se zaljubili Srbija, Fejsbuk i jedna Sandra: Evo šta mene čini srećnim...

Sve vibratorne esencije mogu da pomognu u sređivanju disfunkcionalnih energetskih matrica između određenih energetskih centara (planeta) poznatih kao izazovni aspekti između dve planete u natalnom horoskopu. Sama esencija dovodi u balans dati disbalans u našoj energtskoj matrici i samim tim nam omogućava da balansirano i sa svešću savladavamo duhovne lekcije naših energetskih centara koje su zapisane u energetskoj matrici natalnog horoskopa kao planetarni kodovi.

PageBreak

Da li kreiramo svoj život...

Potrebno je shvatiti da je sama planeta na kojoj živimo i povezivanje sa njome lek. Stoga je potrebno da svoju frekvenciju usaglasimo sa frekvencijom planete Zemlje i svim živućim na njoj. U tu svrhu koristim tri vrste vibratornih esencija. To su esencije cveća (za isceljenje emotivnih disbalansa), minerala (za stabilizaciju i materijalizaciju) ili životinjskih principa (za podizanje energije i samopozdanja).

Na taj način čovek pravi balans elemenata u sebi. Pravo merilo našeg energetskog stanja je sposobnost da ostanemo stabilni u miru, jer samo iskustvo svetla nije isto što i stabilnost u njemu."

Šta je to što kod sebe najčešće ne vidimo, najteže prihvatamo i što nevoljno menjamo, iz Vašeg iskustva?

„Najteže je prihvatiti osnovnu istinu - a to je da smo 100 odsto odgovorni za sve što nam se dešava u životu. Jednom kada se ovaj princip prihvati i počne da se živi, postajemo normalni u punom smislu te reči, što znači da istovremeno postižemo unutrašnju ravnotežu i razvijamo svoj energetski potencijal."

Često smo pričale o kreaciji - da je sve ono što nam se događa naša kreacija. Ako odbijamo da prihvatimo tako realnost, onda sebi oduzimamo moć i dajemo je nekom drugom, rekli ste mi jednom prilikom. Vrlo je teško pojmiti da su loše situacije koje nam se događaju naša kreacija, kada je logično da sebi želimo samo najbolje. Gde prestaje rad svesti i počinje rad podsvesti? Gde počinje naš uticaj na realnost, a završava se potčinjavanje drugima? I kako da preuzmemo moć da kreiramo prema svojim merilima najbolju verziju života?

„Rad našeg svesnog dela je uglavnom ograničen na oko 5 odsto celokupnog mentalnog potencijala, a to znači da je naš najveći deo uronjen u vode podsvesnog i nesvesnog nivoa postojanja. Tako možemo reći da upravo na granici između misli i emocija dolazi do prestanka rada našeg svesnog dela, kada polako uranjamo u vode podsvesnog, gde se naša svesna volja gubi - slično kao prilikom ulaska u san.

Ukoliko ne naučimo da radimo sa ovim ogromnom delom sebe, upravo postajemo potčinjeni sopstvenim podsvesnim delom - što uglavnom projektujemo na druge ljude videvši ih kao izvore svojih problema. Ipak, istina je, kako sam već napomenula, da smo mi 100 odsto odgovorni, ali ako čovek svesno koristi svega 5 odsto sebe - veoma često onih 95 odsto podsvesnog i nesvesnog dela projektuje na druge ljude, verujući da ga oni ugrožavaju - a ne njegova 'kontradiktorna' podsvest."

Koliko sami sebi u tome možemo pomoći?

„U svom radu učim i klijente i studente da je, da bi nekome stvarno bilo dobro, potrebno izaći iz paradigme da mi nekoga lečimo. Ono što je zapravno najbolja pozicija svesti i za nas i za drugu osobu je suštinsko znanje da mi nikoga ne lečimo, već radimo sve što znamo da naučimo osobu kako da aktivira, odblokira i pokrene svoju životnu energiju.

Uz pomoć energetske astrologije svako može da nauči da brzo dijagnostikuje koje su to emocije (planetarni aspekti u natalnom horoskopu) koje ima a koje ga drže zaglavljenim u datim životnim okolnostima, odakle dolaze data negativna stanja i kako se brzo menjaju. Ovo je put za pristup i povećanje životne energije, promenu emocija (sećanja), a time i kreiranje svoje sudbine, jer je sva sudbina sadržana u sećanjima (genima).

Ova sudbina sadržana u našim emocijama je isto što i naš odnos prema nečemu. Stoga, sve dok u sebi imamo pozitivan odnos prema bilo čemu, tada nas ta stvar (posao, osoba) puni energijom, čini nas zdravim i vitalnim. S druge strane, kada naš odnos prema nečemu predstavlja negativni ponavljani obrazac, kontakt sa tim nas iscrpljuje i izvlači nam vitalnu energiju.

3 osnovna uslova da doživite stotu...

Dakle, mi možemo prepoznavanjem energetskih obrazaca u natalnoj karti razumeti uzrok, a tehnikama enegetske psihologije i kontaktiranjem energetskih obrazaca u nama možemo transmutovati negativne emocije u pozitivne i preokrenuti tok naše životne energije, iz negativnog u pozitivno.

Ogromna efikasnost energetske psihologije dolazi od toga što više nije glavno pitanje zašto i kada se desilo nešto što je uslovilo da danas imamo probleme (na primer u partnerskim odnosima), već je glavno pitanje gde je u telu ovo napravilo energetsku blokadu. Na taj način se ne bavimo previše dugo negativnim, već se samo fokusiramo da precizno prepoznamo gde nastaje energetski disbalans da bi ga mogli brzo i efikasno preokrenuti - dovesti u balans."

Ukoliko snaga i promena ne dolaze iz sopstvenog centra moći, jednom ste mi rekli, onda to neće doneti suštinski duboke rezultate i promenu osobi koja radi na sebi. Dokle god je neko drugi odgovoran za ono što se u nama događa, bilo učitelj, guru, praktičar neke tehnike - ispunjenje ličnosti neće biti kompletno. Vaše vežbe nas uče kako sami sebi da pomognemo i kako da sami otklonimo blokade. Objasnite nam detaljnije zašto je to važno i kako nam to pomaže?

„Moja lična strast je da pomognem ljudima tako što ih učim kako da prave brze i trajne promene, a dok im pomažem da to čine oni uče o sebi, o tehnikama promene i tako da se osećaju sve snažiji, samostalniji i na kraju - kao neko ko poznaje sebe, razume izazove i zna kako da ih pretvori u vredne lekcije i izvor svog osnaženja. Na taj način osoba prelazi iz stadijuma nemoći, u stadijum pomoći, a zatim konačno u stanje moći i samopouzdanja. Kako osoba počinje sve više da koristi svoj lični centar moći ona postaje sve više osvetljena i na kraju prosvetljena.

Prosvetljenje je proces u kojem ulazimo u naše unutrašnje Sunce (3. čakra) i time počinjemo sve više da sijamo i da obasjavamo sebe i sve oko sebe, pa je zato ovo najnesebičniji i najbolji put za svakoga. Za mene je ovo lični način da Tvorcu kažem hvala za moć kreacije koju nam je dao, jer svaki put kada preuzimam odgovornost da kreiram umesto da reagujem ja govorim hvala za dobijeni dar kreiranja. To je ono čemu sa zahvalnošću podučavam. Velika je radost iskusiti koliko brzo nakon toga što klijenti osete i vide koliko brzo sami mogu napraviti promenu, znaju da su sami odgovorni i da sami mogu da stvaraju. Na taj način se jača centar lične moći, samopouzdanja, jasnoće i kreiranja (3. čakra - Sunce).

Iako je za neke klijente odlično da neko vreme imaju lični ili grupni rad, potrebno je sve vreme raditi na osvešćivanju osobe o njenim snagama, potencijalima i mogućnostima. Baš kao što je sjajni američki lekar, psihijatar i energetski psiholog Džon Dajmond rekao: '...osim u traumatskim i akutnim slučajevima bolesti, ja se u odnosu lekar-pacijent nadam da vidim početak kraja odnosa pacijenta i uspostavljanja odnosa studenta'.

Ovo je upravo način na koji ja radim sa svojim klijentima, gde se najviše radujem kada oni osveste koliko su sjajni, moćni i neponovljivi. Kako je 3. čakra naš centar zdravlja, samo jačanjem ovog centra ličnog samopozdanja možemo biti sigurni u trajne efekte bez recidiva (vraćanja bolesti, misli, emocija, problematičnih okolnosti u nekom sličnom ili istom obliku)."

Kada nam se nešto događa, što nismo želeli, što je neprijatno, teško, bolno - koji je Vaš savet, šta treba da uradimo, kako da se postavimo? Vrlo često u uzburkanom moru uma ne vidimo rešenje. Tek kada se smiri.Ali kako smiriti um, dok srce igra i poskakuje i traži emotivno zadovoljenje?

„Zapravo su baš te situacije u kojima ne možemo da se smirimo najbolje prilike za promenu. One iz podsvesti iznose u svest sve ono što negde postoji potisnuto u nama. U takvim situacijama čovek uglavnom želi da uradi sve što može da se toga reši i oslobodi tih neprijatnih emocija, misli i tenzije u telu (hranom, pićem, spavanjem i slično). Ipak, moj savet je da dozvolimo sebi da 'ne pobegnemo' i ponovo potisnemo ove emocije, već da prepoznamo misli i emocije koje su izronile u svest, jer upravo njihovo tranformisanje u željeno stanje može biti naš kvantni skok ka životu koji želimo.

Upravo su u ovakvim situacijama sjajne tehnike energetske psihologije. Učeći kako da transformišemo negativnu energiju u pozitivnu, takođe da možemo da oslobodimo energiju koja je blokirana u nama, zaglavljena našim misaonim obrascima - postajemo stvarno slobodni. Ova sloboda ne samo da rešava određeni problem, već daje potpuno novi kvalitet života, osećaj autentičnosti i življenja stvarnog Sebe."

Izvor: Sensa