Astrologija je čudesan jezik. Ona nam omogućava da dekodiramo priču života, a ta potraga je možda jedna od najosnovnijih misija čoveka. Od kako je čovek postao svestan sebe, on je počeo da opaža i sebe kao deo Prirode, ispod neba i iznad zemlje. Nogama oslonjen na planetu, a sa pogledom uprtim ka ko-smo-su, čovek se oduvek pitao ko-smo, odakle smo i ka čemu idemo.

Astrologija je možda jedan od prvih pokušaja čoveka da pronađe Red sakriven u naizgled haotičnom univerzumu po čijim bi se principima život samo nasumično dešavao. Tako, kroz razvoj civilizacije i kolektivne svesti, astrologija je evoluirala, a paralelno sa njom i arhetipovi kao i simboli kojima se oni izražavaju.

Kada govorimo o evoluciji mi govorimo o izlasku iz granica determinisanosti, govorimo o transformaciji i napretku. Iako je tradicionalna astrologija primarno bila okrenuta ka determinisanim, sudbinskim principima (desiće ti se to i to, i tako i tako, i sve što možeš jeste da čekaš da do toga i dođe), moderna astrologija prepoznaje svest i slobodnu volju kao jedno od osnovnih načela u tumačenju astroloških kodova. Ukoliko je pravilno razumemo, astrologija zaista može služiti podizanju slobode bića, mnogo pre nego ograničavati je. Astrologija je u simbolici Urana, a Uran je simbol slobode, kosmičke svesti.

Najlepši astrološki aspekti tokom proleća 2016: evo koji horoskopski znakovi će ostvariti najviše uspeha...

Prema psihologiji Karla Junga u kolektivnom nesvesnom je zapisano celokupno iskustvo čoveka sa svim njegovim znanjima i ponašanjima. Svaka individua ima pristup njemu i uslovljena je šablonom ovog kolektivnog nesvesnog, ali način na koji će se u ličnom životu odigravati ovi obrasci kolektivnog nesvesnog možemo posmatrati kroz pozicije i odnose planeta u natalnoj karti.

PageBreak

Objašnjenje arhetipova

Ipak, nivo svesti osobe će uticati na to koliko će ona sama imati uticaj na ispunjenje svog najdubljeg potencijala, odnosno da li će igrati život po najbazičnijem zapisu svoje sudbine ili će dubokim razumevanjem arhetipskih sila koje utiču na njegov život dostizati najviše granice svoje autentične prirode - svoje primarne misije života. Ukoliko bismo svi bili nesvesni ovih snažnih sila, bili bismo kao lutke na strunama arhetipova, prateći nesvesne motive bez ikakve mogućnosti transformacije tj. evolucije.

Dakle, što smo svesniji arhetipova, imamo više energije da odgovorimo u skladu sa našim indentitetom odnosno samosvešću. U ovome se otkriva osnovni princip duboke psihologije, koja od Frojda pa do Junga govori o osvešćivanju nesvesnog, osvetljavanju mrakova, gde postajemo sposobni da progledamo, iskusimo i otkrijemo najdublje sakrivene sile u ljudskoj manifestaciji. Astrologija nam ovde otkriva koji su precizni i naročito važni arhetipovi za svakog natusa lično, na koji način se pojedinac može odnositi prema njima i kako i kada će se u toku života izraziti.

Kada govorimo o astrologiji kao alatu za osvešćivanje nesvesnog, neophodno je zapitati se šta je to Svest uopšte? Definicija svesti prema principima Mehanike svesti govori o tome da je jedan sistem svestan ukoliko su njegove suprotnosti u međusobnoj koherenciji. Međutim, pored same mehanike kako svest funkcioniše, i dalje ostaje pitanje - šta je to suštinski svest? Kome svest pripada i odakle dolazi? Kada govorimo na nivou esencijalnog postojanja tada govorimo o energijama koje stvaraju sam život i pokreću cikluse. Tako, svest predstavlja univerzalnu energiju, koja nikome ne pripada i koja je sveprisutna. Čovek je može "preuzeti" iz energetskog polja kroz koje se kreće, koristiti je, prenositi je ka drugom biću i drugim prostorima, izmeniti je preko svojih emocija, ali je ne može posedovati.

Astrolozi otkrivaju: 5 poruka koje zvezde imaju za vaš horoskopski znak...

Ovde dolazimo do osnovnih principa Evolutivne astrologije, koji razlikuju horizontalnu i vertikalnu osu, tj. različite nivoe ispoljavanja planeta u zavisnosti od količine preuzete svesti bića, gde je svest gorivo evolucije. Horizontalni prikaz natalne karte, na kakav smo navikli, daće samo jednu dimenziju evolutivnog nivoa bića, onaj zapis potencijala sa kakvim smo se spustili u inkarnaciju. Međutim, astrološka karta nam ne može jasno pokazati i nivo svesti na kom se nalazi pojedinac, čak i ukoliko bismo kombinovali različite tehnike astrologije.

PageBreak

Šta je ključni arhetip

Ovde se lični kontakt astrologa i klijenta prepoznaje kao primarni uslov za uspostavljanje svesnog sistema koji omogućava prepoznavanje nivoa svesti sadržanog u nečijem natalnom horoskopu. Prepoznajući nivo svesti svog klijenta, astrolog može imati ključnu ulogu u njegovoj evoluciji, vodeći ga ka sledećem koraku u njegovom evolutivnom putu. Vešt astrolog će ovde prepoznati ključni arhetip koji vlada trenutnim ciklusom života natusa, ali isto tako znaće na koji način i sa kojim simbolima će se obratiti ovom arhetipu nudeći mu svetlost - svest ka daljoj evoluciji.

„Čovek je stvoren po slici i po sličnosti sa Bogom: on poseduje u slici slobodu izbora, a u sličnosti vrline. Sličnost je uništena; međutim čovek čuva sliku u svom sećanju." Iz tekstova Sv. Bernara

Ko je Ovan? Šta se krije iza njegovog runa? Ili još tačnije ko? Prvi znak Zodijaka je u simbolici jedne životinje koja srlja bez mnogo pameti, gonjena svojim primarnim instiktima. Poreklo Ovna i njegov identitet se krije u mitologiji koja razotkriva samog Posejdona (Neptuna) koji se, da bi uspeo da osvoji (Mars) svoju ljubavnicu Teofanu (Veneru), pretvorio u krilatog ovna, a nju u ovcu. Tako je nastao prvi znak Zodijaka, iz romantične ljubavi i od boga mora - Posejdona i njegove ljubavnice, same egzaltirane Venere u Ribama.

Ovan je nastao iz Riba, podjednako kao što se prva kuća naslanja na 12. kuću. Energija koja se manifestuje kroz Marsa i prvu kuću, kroz znak Ovna, naslanja se na ono nevidljivo, onostrano.

Energija nije u onome što se vidi, već u onome što se ne vidi. Ali, da bismo mogli biti dostojni one sile iz koje smo proistekli, što je ostalo nevidljivo i ostalo nama samo kao pečat sudbine koju nosimo, neophodno je da imamo snažnu 12-icu, odnosno da prepoznajemo svoju krajnju misiju, mit koji u inkarnaciji možemo oživeti u nama samima. Sve ovo je već sadržano u arhetipu Ovna, u arhetipu primarne energije.

3 znaka da ste upoznali dušu iz prethodnog života...

Međutim, šta je to primarna energija čoveka? Da bi se odgovorilo na ovo pitanje neophodno je uvesti nekoliko termina koji odgovaraju osnovnoj simbolici planeta sa esencijalnim dostojanstvom u ovom znaku. Mars je, dakle, osnovna - primarna energija. Energija kojom se uzemljujemo na ovu planetu i koja nas stavlja u akciju u svom životu. U znaku Ovna Mars je u svom sedištu, i stoga je jednom arhetipskom Ovnu animalna, instinktivna pokretačka energija potpuno prirodno stanje. Šta je ono ka čemu ova energija teži? Odgovor je u planeti koja je u izgonu u ovom znaku i koja govori o putu spajanja suprotnosti - tj. osvešćivanja. U Ovnu je Venera u izgonu, i ona priča priču materijalizacije, želja, ali i ujedinjenja.

PageBreak

Arhetip Ovna

Venera koja dolazi iz Bika će voditi Ovna ka materijalizaciji i telesnim zadovoljstvima, čulnom opipavanju energija, dok će Venera iz Vage navoditi ovu primarnu energiju ka spajanju u odnosima, u balansiranju dve strane, čineći ravnotežu u primanju i davanju energija. Koliko je jedan Ovan spreman da zauzda svoj nagon i oslušne potrebe druge strane, bilo da je u pitanju davanje ili primanje energije? Mars srlja, kao što Ovan srlja bez prethodnog plana, već instiktivno prateći svoj nagon.

Ovde se zatim pojavljuje naredno pitanje koje se postavlja na putu evolucije - koliko je ova primarna energija stabilna i održiva? Saturn je planeta koja govori kako o održivosti, tako i o stabilnosti nekog sistema, a u Ovnu je Saturn u padu.

Na 19° Ovna Sunce je egzaltirano, a tik iza najblještavijeg stepena u zodijaku nalazi se stepen Saturnovog pada, tamo gde senka ne opstaje. Međutim, u svesti zajedno udruženi Sunce i Saturn u ovom znaku daju osnovnu priču sa kojom počinje zodijak - priča o Identitetu.

Njega svakako pronalazimo prvo tumačeći seriju 1 (Ascedent, vladar Asc, Mars i znak Ovna, Sunce). I kada se na početku Posejdon maskirao u Ovna, on je svoj pravi identitet sakrio zarad romantične priče sa Venerom kojoj svaki Mars teži.

Mars egzaltira u Jarcu, 1 prirodno egzaltira u 10, i svaki angažman i akcija koji dosegnu svoje ostvarenje u vremenu ostaju zabeleženi na nivou Karme i zapisa, koje kao temelje nosimo iz života u život ili prenosimo iz nasleđa naših predaka (serija 12).

Samo svesne akcije oslobađaju karmu i ovde je ključna uloga Sunca koje stoji ispred palog Saturna. Sunce je naš primarni identitet, ali tek udružen sa svesnim akcijama i prošloživotnim zapisima ovaj identitet postaje stabilan i spreman na putovanje kroz zodijak i narednih 11 znakova.

„Onaj koji je pronašao sebe, koji je postao svestan, on gradi jedan nesalomivi zid, ušao je u nedokučiv boravak, kreator je svega, kreator sveta i on jeste ceo svet." Upanišade - 4.413

Potreba da se energija provuče kroz Ovna je ona koja nam daje moć da mi budemo u jednom sistemu ne samo lideri nego da energetski od nas zavisi ishod događaja. Sunce je najsnažniji faktor jedinstva unutar nas i ono uopšte ne poznaje bilo šta osim sebe. Posmatrajući jednu osobu, drugu, treću..., ono oseća druge ljude kroz svoje telo tj. kao delove svoga tela (Iz Tehnolohija Svesti Sunca, A. Imširagić). Kada nađemo taj deo svoje Svesti, taj deo svog postojanja, mi možemo reći da smo došli na energetski nivo hrabrosti, možemo svoj život da preuzmemo i da ga živimo, da ga vodimo i da smo dovoljno hrabri da ne moramo da se oslanjamo na sećanja koja imamo u svom kodu. Ovo predstavlja evolutivni cilj arhetipa Ovna.

U narednom primeru možemo videti na koji način se arhetip Ovna, spajajući se sa suprotnim arhetipom izražava na svom punom potencijalu.

"Moja najveća nada je da se smejem podjednako koliko mogu i da plačem, da završim svoj posao i da pokušam da volim nekoga i imam hrabrost da prihvatim uzvraćenu ljubav."

Maya Angelou bila je američka pesnikinja, autorka memoara, glumica i važna ličnost američkog pokreta za građanska prava. Godine 2001. ju je Ladies Home Journal imenovao jednom od 30 najmoćnijih žena Amerike. Maya Angelou je poznata po seriji od šest autobiografskih knjiga, koje su počele sa I Know Why the Caged Bird Sings, (1969) a koja je nominovana za Nacionalnu književnu nagradu i nazvana njenim magnum opusom. Knjiga poezije Just Give Me a Cool Drink of Water 'Fore I Die (1971) je nominovana za Pulicerovu nagradu.

Maya Angelou je primer arhetipskog Ovna na visokom stepenu evolucije, koji oživljava osnovne principe planeta sa esencijalnim dostojanstvom u ovom znaku. U svom veoma bogatom životnom iskustvu ona je jurila za angažmanima, ističući snažno svoje poreklo i lični identitet i bivajući prva žena i prvi "crnac" koji je vozio trolu u San Francisku, zatim plesačica, glumica, prostitutka, ali i nacionalni simbol vere i nade, čijom su literaturom, poezijom i govorima dodirnuti i nadahnuti mnogi. Neptun na Ascedentu, iako u znaku svog pada, daje harizmu kroz nadu i veru, kroz umetnost koja postaje slavna i koja se uvlači u srca mnogih. U svojoj pesmi, koju je čitala na inaguaraciji Klintona, On the Puls of Morning (u simbolici Ovna), kaže: "Dajte ponovno rođenje snu...otkrijte svoja srca (Neptun u Lavu). Svaki novi čas sadrži nove šanse za nove početke (Sunce u Ovnu)."

Vladar Asc, Sunce, se nalazi u znaku Ovna na vrhu 9. kuće u konjukciji sa Jupiterom - vladarem 5. Ovde vidimo snažno spojene serije 1-5-9 koji daju izvandredan talenat, i predstavljaju osnovni kod za sreću i stvaralaštvo. Maya Angelou će ostati poznata po svom autentičnom načinu života, velikoj hrabrosti i spremnosti da se bori za svoja prava, prava svojih predaka (afroamerikanaca) i da kroz svoju umetnost probudi nadu i istinski smisao života (Sunce konjukcija Jupiter trigon Neptun). Mars se nalazi na vrhu 7. kuće, te je njena primarna energija i pored naglašene serije 9 (vladar Asc na vrhu 9. u konjukciji sa Jupiterom) takođe okrenuta i ka izazovu za svakog arhetipskog Ovna - seriji 7.

"Naučila sam da će ljudi zaboraviti šta ste rekli, zaboraviće šta ste uradili, ali nikada neće zaboraviti kako ste učinili da se osećaju."

Venera i Saturn su u kvadratu, i sigurno da su njeni počeci u odnosima i osećaju vrednosti bili bolni, noseći određene genetske zapise, međutim u dispoziciji ove dve planete dolaze u konjukciju, u znak Ovna, još snažnije naglašavajući ovaj arhetip. Kroz svoju izuzetno plodnu karijeru ove aspekte je živela pišući o trijumfima, frustracijama, nadama i radostima ljudskog iskustva. Najzastupljenija tema je ipak bila u simbolici Sunca i Jupitera u konjukciji - pozitivnog pogleda i odbijanja ideje da ljudska duša mora da pati.

Prolećni horoskop 2016. godinu: prognoze za sve znake Zodijaka...

U njenoj biografiji navedeno je da je imala "nesalomiv kapacitet za obnavljanje nade, odluke i ljubavi". Primarno, njena filozofija je bila okrenuta angažmanu i iskustvima života u hrabrosti (Ovan). U pravom stilu Ovna govorila je: "Pojedinac mora naučiti da se brine prvo o sebi, kako bi uopšte mogao da se brine o drugima."

Poruka za sve one kojima je dominantan arhetip Ovna (Asc, Sunce ili vladar Asc u znaku Ovna) bi bila da se u otkrivanju sopstvenog identiteta nalazi ona snaga koja je ključno gorivo evolucije. "Ko sam ja?" na individualnom, a zatim i grupnom identitetu? Kome pripadam i šta pripada meni? Ovo su pitanja koja su u svim duhovnim tradicijama predstavljala principe buđenja, a za arhetipove Ovna ona predstavljaju osnovni alat i zadatak, pred sledeći korak koji nas vodi ka arhetipu Bika.

Izvor: Profesionalna astrologija