Pravilokarme kaže da će se svaki dug pre ili kasnije naplatiti, jer u svemiru postoji savršeno knjigovodstvo. Možete preoblikovati svoju otplatu karmičkog duga u prijatniji doživljaj. Iako ne postoji univerzalno objašnjenje za ovu pojavu, najverovatnije je reč o porodičnoj karmi koja je blokirana određenim zaostalim ili nerešenim problemom iz prošlosti.

Sve što nam se događa u životu, bilo dobro ili loše svodi se na četiri osnovne emocije: strah, ljutnju, tugu i radost.

Ukoliko imate utisak da vam se tokom poslednjih godina dešavaju isključivo loše stvari, to može biti pokazatelj da ste pod uticajem loše porodične karme. Da ovo stanje nije nepopravljivo dokaz su spiritualističkeseanse tokom kojih se analizira porodična prošlost i razotkriva koren različitih problema i energetskihblokada.

Na ovim seansama može da se otkrije uzrok problema, ali i da se nađe rešenje.

U svom delu „Porodične veze“, govori nemački autor i ezoteričar Bert Helindžer govori upravo o ovoj temi. Ovaj pisac ističe da se određene porodične traume (kao na primer, članovi porodice o kojima se nerado govori ili ono koje većina ne priznaje ili ih se odriče) mogu prenositi iz generacije u generaciju postajući na taj način neka vrsta čvora koji ih neraskidivo vezuje.

PageBreak

Kako da se oslobodite negativne porodične karme: tehnika za borbu protiv karmičkih dugova iz prošlosti
Foto: Unsplash/ Annie Spratt kako-da-se-oslobodite-negativne-porodicne-karme-tehnika-za-borbu-protiv-karmickih-dugova-iz-proslosti

Zagledajte se u budućnost

Te porodične „tačke spoticanja“ stvaraju negativnu energiju koja generacijama ostaje prisutna u krugu porodice i direktno utiče na život svih članova. Ipak, ona se može preokrenuti određenim terapeutskim metodama tokom kojih pacijenti uviđaju suštinu svog problema i odlučuju se za nove životnestilove.

Osim toga što ih vezuje krvno srodstvo, članovi porodice dele i zajedničku prošlost, sadašnjost i budućnost. Helindžer u svojoj knjizi navodi da se u porodičnoj terapiji od pacijenta očekuje da predstavi sve relevantne činjenice iz svog života koje mogu pomoći da se razume koren problema.

Sesije grupne terapije najčešće se odvijaju u formi radionica. Njima prisustvuje pacijent i nekoliko osoba koje simbolički predstavljaju članove porodice, a od svih učesnika terapije se očekuje duboko poistovećivanje sa osobom koju predstavljaju. Tokom radionice, terapeut postavlja različita pitanja da bi se problemi sagledali i iz šireg ugla.

Cilj jeste da se otkrije energetskablokada i ponovo uspostavi porodičnaharmonija i balans. Tokom sesije, svi učesnici mogu osetiti snažne nalete energije, intenzivne emocije i steći dublji uvid u prošlost. Iskustvo pokazuje da su radionice ovog tipa veoma efikasne, i dokaz su veoma jake povezanosti porodičnih zajednica.

Nakon što se oslobodite loše porodične karme, potrebno je preduzeti određene korake kako biste bili sigurni da upravo vi nećete biti uzrok nesreće budućim generacijama svoje porodice.

Ukoliko primetite da vaše ponašanje negativno deluje na okolinu, postoje određeni koraci koje možete preduzeti kako biste svoju energiju usmerili na pozitivan put. Neka vam vodilja bude jedan od najvažnijih karmičkihzakona glasi „Čini dobro čak i kada se to od tebe ne očekuje“. Čuvajte sebe i svoje bližnje i izbegavajte rizične situacije i, što je najvažnije, oprostite svima koji su vam nekada naneli zlo ili nepravdu.

Ove vrline ćete lako usvojiti kada priznate svoju moć duhovne transformacije. Oprostiti znači odvojiti svoje duhovno biće od ljutnje, ogorčenosti i frustracije koju držite u sebi. Loša karma se hrani prezirom i takva energija će oko vas privući druge ljude koji će vam dati još više razloga za negativneemocije. Često se pitamo zašto smo zapeli u krugu negativnosti ne shvatajući da nas je u tu situaciju dovelo upravo naše ponašanje.

Karma je jedinstvena sila za svakoga od nas – svaka osoba se bori sa vlastitim karmičkim bitkama. Što pre otkrijemo izvore naše nerešene karme i preduzmemo korake da je rešimo, to ćemo ranije doživeti i osetiti čudo duhovnogoslobođenja koje će nam otvoriti put ka pravoj suštini naših života.

Izvor: Aura