Svi smo se bar jednom našli u situaciji da smo upoznali neku osobu i odmah osetili duboku povezanost sa njom, ponekad do te mere da znamo tačno šta će ona reći sledećeg trenutka ili osećamo kao da je poznajemo oduvek. Da, to najčešće znači da smo je poznavali u nekom od prošlihživota ili u više njih.

Takvu vrstu povezanosti iz prošlog života lako je uočiti, ali što je s drugim dušama koje smo sretali u prošlim životima i s kojima smo razmenili neka obećanja, ali to nije tako očigledno? Kako da ih prepoznamo?

Pre svega treba razumeti da su često duše sa kojima imamo najdublju povezanost i sa kojima smo izabrali da učimo i rastemo, one koje nas uče najdubljim lekcijama. Te lekcije nisu uvek lagane. To što se poznajemo iz prošlog života ne znači da ćemo u ovom biti u ljubavi niti da će priča imati srećankraj. Vi ili druga osoba, ili oboje, možda niste naučili lekciju ranije ili ste je na nivou duše zaboravili. U tom slučaju nastavićete da se srećete poput studenata koji izlaze na ispit dok ga ne polože.

Takođe, moguće je da imate sa tom osobom zajedničku temu na kojoj ste izabrali da radite tokom ovog života i imamo nekoliko "srodnih duša" u najširem smislu reči, dakle ne samo u ljubavnom. Srodnaduša je neko sa kim smo izabrali da budemo bliski u nekoliko života i ko nam pomaže da naučimo određenu lekciju.

Znajući sve to, koje znakove treba tražiti u našim najizazovnijim odnosima, koji pokazuju da sa nekim imamo snažnu vezu iz prošlog života?

Učite li nešto o sebi, o odnosu sa drugim ljudima ili svom ponašanju u njemu? Ako tu postoji neki izazov, pozitivan ili negativan, to je jedan od znakova važne duhovne povezanosti. Što je izazov veći i što ste više napredovali na niivou duše, to je broj života koje ste proveli sa tom osobom veći. To važi za negativna iskustva jednako kao i za pozitivna, jer često više naučimo iz poraza nego iz uspeha.