Peta nedelja Vaskršnjegposta naziva se Gluva ili Gluvna nedelja, piše Lovesensa.

Ova nedelja posvećena je MarijiEgipćanki, ženi koja je svojim podvigom dokazala da postoji nada za sve one koji se iskeno pokaju za loša dela i odluče da krenu putem istine i ljubavi.

Prema predanju Marija Egipćanka živela je razvratno, a zapisano je da je odlučila da promeni život kada su joj je jednog dana neka nevidljiva sila pred njom zatvorila vrata hrama. Kasnije se pomolila Bogorodici i odlučila da živi mirnim asketskim životom kako bi očistilča dušu od negativnosti.

Prema verovanju, tokom ove nedelje ne prave se slavlja, ne sviraju se pesme i ne prave se zabave, već se treba posvetiti duhovnom uzdizanju i molitvi.

Gluva nedelja je tiha nedelja u kojoj treba da vlada mir i posvećenost čišćenju duše.

Takođe, prema narodnom verovanju u ovoj nedelji se ne ide na put i ne rade se veliki poslovi.

Subota pete sedmice posta je Subota Akatista, a sama služba nosi naziv Pohvale Presvetoj Bogorodici. Tog dana na jutrenju čita se Akatist Presvetoj Bogorodici.

Izvor: Lovesensa