Reinkarnacija je nešto što vekovima intrigira ne samo astrologe već i poznavaoce drugih srodnih disciplina. Postoji mnogo naučno neobjašnjenih primera u kojima se sećanje ljudi u tekućem životu poklapalo sa događajima koji su se odigrali u prošlosti na nekom drugom mestu. Ali, ne samo to. Mnogo je intrigantnija podsvest kao generator karaktera koji kreira sudbinu, jer u njoj se nalazi sećanje na nešto što izgleda kao da je već proživljeno a što utiče na naše sadašnje osobine. Zbog toga veliki broj ljudi želi da sazna šta je to što nosi u sebi jer je to, bar kada je astrološko učenje u pitanju, put olakšanja. Da bismo znali kuda idemo, prvo moramo da saznamo odakle smo došli.

Analiza karmičkoghoroskopa je posebna astrološka metoda u kojoj se natalni horoskop proučava na potpuno drugačiji način. U karmičkom horoskopu, 12. polje postaje prvo, što je logično, jer je ovo polje analogno Ribama, što predstavlja podsvest i tajnu svesnom umu. Dakle, prethodni život je opisan horoskopom koji pomeramo za jedno polje unazad i dobijamo potpuno novu astrološku sliku. Kada se iskombinuje natalni i karmički horoskop, jasno se pronalazi putokaz šta to u ovom životu (natalnom horoskopu) dolazi iz prošlog i gde ćemo to doživeti.

Jasan putokaz naše karme daće nam i položaj Mesečevihčvorova - Južni kao simbol prošlosti i naša je najslabija tačka, i Severni kao simbol budućnosti i onoga što možemo da dostignemo ukoliko savladamo karmičke lekcije.

Dalje, u analizi se posebno posmatra položaj Meseca i planete koje on napušta i prema kojima ide. Mesec je duša, a njegov hod opisuje fazu kroz koju prolazimo tokom ovog života. Na primer, ako odlazi od Saturna i ide prema Veneri, tumačenje je da je u prošlom životu duša trpela saturnovske muke i bedu, a u ovom ide ka venerijanskim zadovoljstvima.

Osim Saturna, važan je položaj Urana, Plutona i Neptuna, jer se i ove planete tumače kao karmičke. Takođe, svaka retrogradna planeta opisuje direktan susret sa osobom koja nam stiže u život sa određenim zadatkom. Zbog toga neobično je važno izvući pouku od svake osobe koju prepoznamo iz svog horoskopa, jer je susret s njom životno važan.

Sve ovo se može tumačiti i kroz genetsko nasleđe, jer mi ne znamo kakva je sve iskustva imao neki naš daleki predak a čija sećanja ostaju zapisana u našem DNK. Ponekad se dogodi da nam iz tmine podsvesti izleti misao koja je iskustveno predačka, a mi mislimo da je to naš teret koji nosimo iz pređašnjeg života. Bez obzira na to da li u ovaj život stižemo s ličnim teretom koji smo zaslužili u prethodnom životu ili je u pitanju nasleđe predaka, jedno je sigurno, životna putanja je ograđena ambijentom koji dobijamo rođenjem.

Izvor: Novosti