"Sadržaj vašeg uma nije vaš izbor. Ne možete birati ono što skupljate.Sve što je oko vas samo uđe u njega. Većina toga nije u obliku svesne memorije tako da vi nemate saznanja o tome, a to je ipak tamo. Drugim rečima, sadržaj uma nije stvoren vašim izborom, on je jednostavno nastao jer apsorbujete sve ono čemu ste bili izloženi", kaže duhovni učitelj pitajući nas možemo li, ako je tako, zaista verovati svojim mislima.

Većina ljudi tako ozbiljno shvaća svoje misli, verujući svakoj koja im prođe kroz glavu, kao da njihove misli predstavljaju neospornu i nepobitnu istinu. Ali pogodite šta: Misli nisu činjenice.

Misli su samo misli. Samo zato što imate misao to ne znači da je istinita. Koliko imate sasvim slučajnih misli koje nemaju nikakve veze sa ničim?

Prosečan čovek ima preko 50 000 misli dnevno.

Mislite li da imate 50 000 istinitih misli na dan?

Učinite sebi uslugu: naučite da posmatrate svoj um, a da ga ne shvatate previše ozbiljno. Ne verujte svakoj misli koja vam prođe kroz glavu. Posmatrajte svoje misli sumnjičavo i sa rezervom. Pogledajte ih kao oblake na nebu ili talase u okeanu, koji brzo dolaze i brzo nestaju.

Takođe, shvatite da niste odgovorni za svoj proces razmišljanja i ne utičete na to o čemu ćete misliti. Da jeste, mislili biste samo na pozitivne i srećnemisli umesto na loše i negativne misli.

Istina je da ne znate ništa o svom umu ili o svojim mislima ili o tome šta ih uzrokuje, odakle dolaze, šta će biti vaša sledeća misao ili zašto vam jedna misao dolazi umesto druge.

Ako mi ne verujete, zapitajte se:

• Koja će biti vaša sledeća misao?

• O čemu ćete razmišljati za 10 sekundi?

• Zašto ste upravo tu misao imali umesto neke druge?

• Zašto jednostavno ne razmišljate o onome o čemu želite razmišljati?

• Zašto često imate slučajne misli o nečemu što se dogodilo pre dve nedelje ili pre 25 godina, umesto nečega što je relevantno za trenutnu temu razgovora?

• Zašto vaš um luta?

• Možete li odlučiti da ispraznite um od misli?

Spoznaja da vi niste vaš um ili vaše misli, da ste odvojeni od njih, predstavlja jedno od najdubljih i najmoćnijih otkrića koje možete učiniti u životu.

Izvor: Sensa.hr