Kompleksna priroda našeg postojanja je misterija koju pokušavaju da odgonetnu generacije i generacije šamana, mistika, psihijatara, psihoterapeuta i naučnika. Šta je to pohranjeno u našem telu, ćelijama, genima i sećanju i šta je to što nas usmerava i oblikuje nam život? Odgovora je, naravno, mnogo i svako može za sebe da izabere pristup, filosofiju ili školu mišljenja za koju veruje da je ispravna. Naša saradnica Tanja Šešum, psihoterapeut, homeopata i analitičar genetskih zapisa, predstavlja jednu zanimljivu metodu koja koristi kombinaciju drevnih i modernih znanja kako bi kreirala nacrt nečije duše i pomogla osobi u ostvarivanju punih potencijala

U našim genima programirane su sve strane naše ličnosti. Šifrirane su informacije o psihološkim i fizičkim karakteristikama osobe, snagama i slabostima karaktera, ličnim potencijalima, strategijama odlučivanja i životnogputa, prehrambenim karakteristikama i mnogim drugim. Analiza genetičkih zapisa je tehnika koja može da nam pruži mnoštvo informacija o sopstvenom biću i ličnosti.

Kako su karakteristike naše psihe povezane sa našim genetskim kodom ili šta je u osnovi našeg razmišljanja, osećanja, vrednosti, akcija? Šta određuje naše ponašanje u interakciji sa drugim ljudima, šta je ljubav i koja je svrha svakog od nas? Ovo su samo neka od pitanja na koja može odgovoriti psihološka analiza genetičkih zapisa. Odgovori na ova pitanja nam omogućavaju da shvatimo svoje snage i svoje slabosti. Poznavanje naših genetskih zapisa nam dozvoljava da bolje upoznamo sebe, da naučimo da prihvatamo druge ljude, da se rešimo strahova i da donosimo odluke koje su za nas odgovarajuće.

Kako je nastala analiza genetičkih zapisa?

Od kada je izašla bestseler knjiga Martina Šonbergera, „Ji đing i genetski kod: skriveni ključevi života”, 1992. godine, mnogim istraživačima skrivenih tajni ljudskog postojanja je postalo jasno da je, zahvaljujući napretku nauke koja je omogućila proučavanje genetske strukture čoveka, konačno došlo do skoka u razumevanju velike misterije života.

DNK sadrži genetski materijal i procese pomoću kojih se formiraju biološka, fizička tela, ne samo nas ljudi, nego svih živih bića. Ji đing (ili knjiga promene) opisuje filozofske i psihološke procese pomoću kojih se razvijaju sva stanja ljudskog uma i duha. Drugim rečima, Ji đing predstavlja sve načine na koje život ili svesnost izražavaju sami sebe.

Postoje četiri bazna para DNK kodova, što ukupno čini 64 moguće kombinacije. Slično ovome, i u Ji đingu postoje 64 načina kombinovanja elemenata. Ove paralele su inspirisale i zainteresovale mnoge naučnike i mistike koji su pokušavali da svaki od 64 heksagrama Ji đinga upare sa svakim od 64 koda DNK. Jedan od tih mistika je bio i Ra Uru Hu (rođen kao Robert Alen Krakover/Robert Allen Krakower), koji je u osmodnevnom procesu dobijanja kanalisanog znanja primio informacije o tačnoj paraleli između ova dva fenomena. To je jedan od stubova na kojima se bazira učenje koje je danas u svetu poznato kao Human Design.

Individuacija

Kao svaki sistem koji u sebi nosi „iskre apsolutne istine” i ovaj je nastavio da se razvija i nakon smrti svog tvorca. Jedan njegov originalni i kreativni sledbenik, Rob Rad (Rob Radd), dodatno je produbio znanje o genetskim zapisima i ključevima koji otključavaju naše genetske potencijale. Svoje učenje je nazvao „Zlatna staza”.
Kako bismo najbolje mogli opisati suštinu „Zlatne staze”? To je, jednostavno rečeno, učenje o ostvarenju procesa individuacije. To je proces postupnog sazrevanja ljudske duše do njenih najviših mogućih dometa razvoja (što je moguće jedino kroz jedinstvo njenih svesnih i nesvesnih delova). Drugim rečima, proces individuacije znači svesnu spoznaju i integraciju svih mogućnosti koje su urođene pojedincu. Taj proces nas uči da svako od nas može imati sopstveni pravac u životu, sopstvenu misiju i potpuno ispunjenje ličnih potencijala (najistaknutiji zagovornik individuacije je bio Karl Jung, mada su o tome govorili još od vremena Aristotela).

„Zlatna staza” je u praksi putovanje od tri etape. Prva se zove aktivacija osnovnih genetskih zapisa i osnovni zadatak u njoj je da otkrijemo svog unutrašnjeg „genija”. On se sastoji od četiri talenta, i to su: zapisi Profesije, Evolucije, Zdravlja-Sjaja i Svrhe. Fokus u ovoj etapi je na sopstvu i osnovnoj svakodnevnoj frekvenciji – konkretnije, na nesvesnom svakodnevnom stavu koji diktira puls i oblik života svakog od nas.

Aktivaciona sekvenca je katalizator za moćnu transformaciju kroz duboko razumevanje svoja četiri bazična talenta i dara. Oni opisuju mitsko putovanje koje je u osnovi života osobe, tačnije – zadatke koje će ona imati na tom putovanju i talente koje treba da razvije. Pritom, zapisi Profesije i Evolucije opisuju ono što smo rođeni da manifestujemo spolja, dok Zdravlje i Svrha opisuju skrivene unutrašnje nagrade koje slede kada u potpunosti razvijemo i prihvatimo svoje spoljašnje talente. Ova četiri genetska zapisa automatski transformišu niske vibracije (takozvane Senke) i omogućavaju njihovo podizanje do nivoa talenata. Oni tada aktiviraju pravu genijalnost koja leži u osnovi svakog od nas (genijalnost se ne definiše kao intelektualna superiornost merena koeficijentom inteligencije, nego kao realizacija svojih najvećih potencijala. A, složićete se, svako ima svoj set talenata, bez obzira na obrazovanje.). Taj proces prebacivanja sa niskih vibracija na više odvija se kroz tri skoka svesnosti, koji se zovu Izazov, Proboj i Bazična stabilnost i ključna tehnika je kontemplacija.

Životna Profesija-Brend: Ovaj aspekt vašeg života (i odgovarajući genetski zapis) ukazuje na idealnu arenu za vašu ulogu profesionalca. To je profesionalna uloga koja u najvećoj meri odgovara vašoj kreativnosti i omogućava vam slobodu da budete svoji i autentični, bez ikakvih kompromisa. Niža vibracija (Senka) ovog genetskog zapisa opisuje šta teži da se dešava oko vas kada izgubite kontakt sa svojom suštinskom prirodom. Najviša frekvencija ovog genetskog zapisa opisuje život u apsolutnom zenitu vaših genetski datih potencijala. Ovaj genetski zapis takođe ukazuje na put kojim možete najbolje i bez najmanje otpora putovati da biste dostigli maksimalni prosperitet i prepoznavanje u životu (tada se zove Brend, jer je svako od nas u stvari svoj sopstveni brend u tržišnoj utakmici).

Evolucija: Genetski zapis Evolucije predstavlja vaš glavni i, samim tim, najveći izazov u životu. Svrha ovog genetskog zapisa je da vas inspiriše da rastete, sazrevate i, eventualno, procvetate. On će u vašem životu manifestovati, i u unutrašnjoj i u spoljašnjoj stvarnosti, situacije koje imaju za cilj da vas nauče da prevaziđete njegovu nisku vibraciju, tj. Senku. Kako vam to bude polazilo za rukom, život će vam se postepeno transformisati. Najveća svrha Evolucije je transcendencija sopstvene patnje i pronalaženje dubokog i trajnog unutrašnjeg mira.

Zdravlje-Sjaj: Vaše Zdravlje-Sjaj (i njegov odgovarajući genetski zapis) ima direktan uticaj na vaše fizičko, emotivno i mentalno zdravlje. Kao jedan od skrivenih darova, ovaj genetski zapis će ili potkopavati vaše zdravlje i blagostanje, kroz svoju nisku vibraciju, ili će doprinositi vitalnosti i dugovečnosti kroz svoju višu vibraciju. Ovaj zapis ima indirektni odnos sa vašim zapisom Evolucije u sledećem smislu – što više slušate i učite lekcije u svom životu, više ćete „sijati”. Jer suštinski sjaj nije moguć bez dobrog zdravlja.

Svrha: Još jedan skriveni dar, vaša Svrha, leži duboko pohranjen u vašoj DNK. Kada verujete u svoje snove i imate hrabrosti da ih manifestujete kroz prizmu svoje životne profesije, tada vaša Svrha počinje da se rascvetava u vašoj duši. Kada aktivirate višu vibraciju ovog genetskog zapisa, u životu počinju da vam se dešavaju sinhroniciteti i da vam se otvaraju šanse i mogućnosti koje niste mogli ni da zamislite. Ali, da bi se otključao genetski zapis vaše Svrhe, potrebno je izraziti svoje jedinstvene darove svetu kroz nesebično služenje i bezuslovnu ljubav.

PageBreak

Šta je zapisano u vašim genima: analiza genetičkog zapisa i DNK
Foto: Shutterstock sta-je-zapisano-u-vasim-genima-analiza-genetickog-zapisa-i-dnk2

Svako od nas je jedinstven i međusobno se razlikujemo po genetskim zapisima koje imamo u svakoj sferi aktivacione sekvence. Da bih vam to najbolje ilustrovala, ispričaću vam svoju ličnu priču putovanja „zlatnom stazom” individuacije, tj. koje sam genetske zapise morala da otvorim (ili ih još uvek otvaram) u svakoj sferi aktivacione sekvence.

U sferi životne profesije-brenda imam genetski zapis (heksagram) 48.

Ovaj heksagram govori o brojnim talentima i sposobnostima osobe (u originalu se zove „Well” ili Bunar). Moja životna profesija bi trebalo da se odnosi na korišćenje brojnih talenata i sposobnosti koji su mi genetski dati (drugim rečima, mogla bih da se bavim različitim profesijama). U profesiji uvek mogu da se oslonim na svoju sposobnost da, koju god akciju započnem uvek ću imati unutrašnji izvor moći koji mi omogućuje da savladam bilo kakav izazov koji ću susresti. Ali moram da verujem u svoju intuitivnu mudrost, koja se nalazi u mom solarnom pleksusu i da ne dozvolim da me um „zavede”. To mi je prvi zadatak u ovoj oblasti. Povremeno ću i samu sebe i druge iznenađivati originalnošću i neobičnošću svojih ideja. Dok se budem profesionalno razvijala, imaću zadatak da se suočim sa svojim dubokim strahovima i da ih prevaziđem, posebno strah od sopstvene neadekvatnosti. Kada mi to pođe za rukom, moći ću da ubiram plodove svoje spontane kreativnosti. Ona mi omogućava da budem beskrajni izvor ideja o unapređivanju i transformisanju života drugih ljudi. Izuzetno je važno da te svoje ideje delim sa drugima da bi oni mogli da ih prihvate i da bi se dalje široko primenjivali.

U sferi Evolucije, tj. mog najvećeg izazova u životu je genetski zapis 21.

Ovaj zapis govori o potrebi za kontrolom. Svaki doživljaj neadekvatnosti i neuspeha koji budem imala u životu će se manifestovati kroz nečiju kontrolu nada mnom ili kroz odbacivanje od strane drugih, koje će biti posledica mojih pokušaja da ih kontrolišem. Potreba za kontrolom se može podizanjem vibracije transponovati u poziciju lidera, ali moja uspešnost kao lidera će zavisiti od mojih motiva u toj poziciji. Da li sam lider koji vodi zarad sebe i svoje ambicije ili zarad služenja drugima? Što sam nesebičnija u svojoj poziciji lidera, biću lider kome će se više verovati.

U sferi Zdravlja imam zapis 53.

Dakle, ono što me održava zdravom i samim tim mi omogućava da sjajim u životu jeste neprestana ekspanzija, jer, kao što je Rad rekao, samo zdrava osoba može da sija. Bez obzira na to da li se radi o proširenju kuće ili vrta, ili životnog stila, ili projekta, ili nečeg petog...Ovaj heksagram se zove Novi počeci i to je niska vibracija ovog zapisa, jer imam stalnu potrebu da započinjem nešto novo, tj. da se širim kroz novine. Ali umesto da stalno započinjem nešto novo, što nije dobro za mene, potrebno je da širim svoj život u jednom pravcu, oko jedne jedinstvene vizije. Na taj način ću se širiti, a neću morati da izgubim ono što sam prethodno već izgradila. Još jedan aspekt ovog zapisa je potreba za slobodom, ali ona ne bi trebalo da se manifestuje tako što ću spaljivati mostove za sobom kada pređem na drugu stranu obale. Zdravom me održava sposobnost da kreiram mnoštvo stvari koje su međusobno povezane.

I, na kraju, u sferi Svrhe imam genetički zapis 54.

Ovaj heksagram se u originalu zove „Marriyng Maiden” ili Udata Devojka i govori o konkubini koja na kraju postaje carica Kine. U suštini, to je genetički zapis za ambiciju, koja može biti ispravno ili neispravno usmerena. Ako je neispravno usmerena, tj. vibrira na nivou Senke, onda se može manifestovati kao porok pohlepe. A ako je ispravno usmerena, onda ću uspeti da shvatim razliku između bogatstva i prosperiteta i težiću prosperitetu koji ću uvek deliti sa drugima. Još jedna opasnost niske vibracije ovog genetskog zapisa je nestrpljenje. Za otvaranje darova ovog zapisa je potrebno vreme i povremeno će mi se činiti da nikada nigde neću stići. Ključno je biti strpljiv i ne brinuti o tome da li će mi se ciljevi ostvariti. Fokus bi trebalo da bude na tome da radim na njihovom ostvarenju, čak i kada se čini da ih nikada neću ostvariti.

Vaši genetički zapisi će se razlikovati od mojih u svakoj (ili bar u nekoj) od životnih sfera, ali nam je cilj zajednički: Živeti svoje maksimalne potencijale i stići bar blizu finiš linije u sopstvenom procesu individuacije tokom života. Učenje „Zlatne staze” sa svojim dubokim uvidima i istinama je od neizmerne pomoći u ostvarivanju tog cilja (bar je meni bilo i još uvek jeste).

Ukoliko želite da saznate više o genetičkim zapisima, više informacija na: [email protected] ili 011 2151 808.

Human Design je sinteza nekoliko drevnih ezoterijskih sistema: kineskog Ji đinga, zapadne astrologije, kabalističkog Drveta života, indijskog sistema energetskih centara (čakri), kao i moderne kvantne fizike i dubinske psihologije. Koristimo ga za razumevanje načina na koji smo sazdani, kako treba da se razvijamo i po kojim principima treba da donosimo ispravne odluke. Kreator ovog učenja je Ra Uru Hu. U pitanju je kanalisano znanje koje je Ra kasnije razradio sa grupom učenika, od kojih je najuspešniji i najpoznatiji Rob Rad.

Rob Rad je DNK definisao kao super osetljivi element koji se može naći u svakoj ćeliji ljudskog tela. U zavisnosti od stava (mišljenja i uverenja) koji osoba ima u svakom datom trenutkunjena DNK je (preko endokrinog sistema) arhitekta njene fizičke, emocionalne i mentalne stvarnosti. Kako se podiže frekvencija energije koja prolazi kroz DNK, ona otkriva više funkcije koje su bile latentne unutar osobe. Te više funkcije stimulišu DNK da sintetiše hormone koji omogućavaju fizičkoj svesnosti da transcendira samu DNK, dovodeći do otelotvorenja naše unutrašnje Božanske iskre.

Izvor: Sensa