Mnogi ljudi su senzitivni i kao takvi nemaju moć da se zaštite od tuđe negativne energije, već je upijaju i tako narušavaju svoj unutrašnji mir, zdravlje i energetsko stanje. Često, ljudi ne razumeju šta im se dešava kada, na primer, šetaju nasmejani ulicom u masi ljudi, sretnu nekoliko osoba, porazgovaraju, a nakon toga se njihovo emotivno stanje potpuno promeni i nastaje disbalans.

Sasvim je normalno da ljudi međusobno razmenjuju energije, kaš to razmenjuju misli i emocije, ali energetski senzitivni ljudi najčešće su glavna meta negativnih osoba i energetskihvampira. Oni nemaju uspostavljen energetski štit i ne znaju kako da se odbrane od loših vesti i tuđih negativnih vibracija.

Na sreću, vremenom i svakodnevnim vežbanjem, možete smanjiti svoju energetsku osetljivost i naučiti kako da sačuvate mir i energetski balansa, a samim tim i mentalno zdravlje, usled susreta sa negativnim ljudima na poslu, u porodici ili na prijateljskim okupljanjima.

Postoje dve moćne tehnike za zaštitu od negativne energije:

1. uzemljenje
2. kreiranje energetskog štita

Šta je uzemljenje?

Uzemljenje je tehnika vizualizacije koja pomaže da se povežete dublje sa svojim telom i tlu na kojem stojite (Zemljom). Ljudi gube prizemnost najčešće usled traumatičlnih iskustava koje uzrokuju diskonekciju i disasocijaciju sebe sa svojom dušom, svojim telom i sadašnjim trenutkom.

Uzemljenje pomaže da pronađete osećaj sigurnosti, moćnu unutrašnju energiju koju ne mogu narušiti spoljašnji energetski nadražaji. Ovo pomaže da osoba brine i neguje svoju energiju, ne obraćajući pažnju na tuđu lošu energiju.

Jednostavna vežba uzemljenja podrazumeva da svakodnevno vizualizujete ispod svojih stopala razgranali koren drveta koji je čvrsto usađen u zemlji. Zamislite kako sva negativne energija iz vašeg tela spušta se na koren ispod vaših stopala i kako je zemlja guta i ona nestaje.

Svakodnevno radite ovu vežbu, naročito kada osetite da vas je peplavio talas negativne energije. Na ovaj način otpuštate stres, loše energetske vibracije i osetićete olakšanje.

Kako se kreira energetski štit?

Kreiranje energetskog štita je takođe tehnika vizualizacije koja pomaže da osvestite svoju sposobnost odbrane od negativne energije iz okruženja. Ovu vežbu možete rditi u svakoj negativnoj situaciji, pa čak i na javnom mestu - naročito ako ste okruženi ljudima iz kojih izvire negativna energija.

Ove vežba je vrlo jednostavna - zamislite kako vas okružuje veliki svetli krug (štit), nalik balonu od sapunice, koji ne dopušta da vam se negativna energija približi. Preporučljivo je da tokom ove vizualizacije zatvorite oči. Takođe, možete zamisliti kako je između vas i negativne osobe neprobojni energetski zid koji ne dozvoljava da vaš mir i energetski balans naruši druga osoba.

Navedene dve vežbe vizualizacije radite u svakom trenutku kada osetite negativnost, ali se preporučuje i da ih radite svako jutro i svako veče pred spavanje.

Izvor: Lovesensa