Ljubav je sila koja pokreće svet, najlepše i najkompleksnije osećanje, naša duhovna hrana, istina i pokretač svega dobrog u životu.

Kao i u svemu u životu, tako i u ljubavi možemo upasti u iluziju i zaboraviti šta je njena suštine. Jedina tamna strana ljuabvi jeste kada smo u zabludi da nas neko voli, a zapravo je suprotno.

Kako prepoznati pravu ljubav mudro je svojevremeno istakao Vladika Nikolaj Velimirović:

"Ko nema strpljenja s nama kada grešimo, ne voli nas. Ne voli nas ni onaj ko nam ne prašta. Najmanje nas voli onaj ko se ne raduje našoj popravci.
Strpljenje, praštanje i radost tri su glavne osobine Božanske ljubavi. To su osobine i svake prave ljubavi – ako uopšte ima kakve druge ljubavi sem Božanske. Bez ove tri osobine ljubav nije ljubav."

Izvor: Sensa