Pokrov Presvete Bogorodice smatra se ženskim praznikom i proslavlja se 14. oktobra. Obeležava se kao sećanje na dan kada je Sveti Andrej Jurodivi, prema predanju, imao viđenje Presvete Bogorodice koja pokrovom štiti ljude. Ovaj praznik se često naziva ženski, jer ga od davnina najviše slave žene koje proslavljaju Bogorodicu kao svoju zaštitnicu.

Za ovaj dan vezuju se razni običaji, pa žene kupuju ili beru hrizanteme kojima ukrašavaju porodični dom kako bi u njega ušla sreća. Žene koje još nisu pronašle srodnu dušu, u starim vremenima, molile su se na Pokrov kako bi pronašle pravu ljubav. Spremali su se i kolači i dan se provodio sa decom u miru, ljubavi i sreći.

Pored raznih običlaja vernici smatraju da je na praznik najvažnije molitva, a evo koje reči se izgovaraju na Pokrov Presvete Bogorodice:

O, Presveta Djevo, Mati Gospoda višnjih Sila, Carice neba i zemlje, svemoćna Zastupnice grada i zemlje naše! Primi ovo pohvalno i blagodarno pojanje od nas nedostojnih slugu Tvojih i molitve naše uzesi ka prestolu Boga Sina Tvoga da milostiv bude nama grešnima i da blagodat Svoju rasprostre na one što poštuju svečasno Ime Tvoje i klanjaju se sa verom i ljubavlju čudotvornoj ikoni Tvojoj. Jer mi nismo dostojni da se On smiluje na nas, ako Ga Ti, Vladičice, ne umilostiviš za nas, pošto Ti sve možeš kod Njega. Zato pribegavamo Tebi kao sigurnoj i brzoj Zastupnici našoj: usliši nas koji se molimo Tebi; zakloni nas svemoćnim pokrovom Svojim i izmoli u Boga, Sina Svoga, pastirima našim revnost i brigu za duše naše, gradonačelnicima – mudrost i silu, sudijama – pravdu i nepristrasnost, nastavnicima – razum i smirenoumlje, supruzima – ljubav i slogu, deci – poslušnost, zlostavljanima – strpljenje, uvrediocima – strah Božiji, tužnima – blagodušnost, radosnima – uzdržljivost, a svima nama duh znanja i pobožnosti, duh milosrđa i krotosti, duh čistote i pravde.

O, Presveta Gospođo, smiluj se na nemoćne ljude svoje: rasejane saberi, zabludele na pravi put izvedi, starost podrži, mladež ocelomudri, decu vaspitaj i pogledaj na sve nas pogledom milostivog zastupništva Tvog, podigni nas iz dubine grehovne i prosveti oči srca našeg da gledaju na spasenje; milostiva nam budi ovde i tamo: u kraju gde ćemo se nalaziti posle preseljenja sa zemlje i na Strašnom Sudu Sina Tvog, a oce i braću našu što su se u veri i pokajanju prestavili iz života ovog, uvrsti u večnom životu sa anđelima i sa svima svetima. Jer Ti si, Gospođo, slava nebeskih i zemaljskih bića, Ti si po Bogu nada i zastupnica sviju nas koji Ti sa verom pribegavamo. Tebi se dakle molimo i Tebi, kao svemoćnoj Pomoćnici, predajemo sami sebe, i jedan drugog, i sav život svoj, sada i uvek i kroza sve vekove. Amin!

Izvor: Sensa