Vladeta Jerotić bio je cenjeni psihijatar, srpski akademik, profesor na Bogoslovskom fakultetu, a njegova dela i mudre misli o čovekovoj dubini i životu i dalje pomažu mnogima da pronađu sebe i svoj put.

Jedan od citata Vladete Jerotića otkriva koje osobine čine čoveka najsnažnijim u pririodi:

"Čovek je zadovoljan i naslađuje se kada ga neko voli, ali je radostan kada on voli. Ljubav i radost svakako su čovekove osobine i doživljaji koji ga čine najvećom snagom prirode."

Koliko su ove reči tačne zna svako srce koje želi da voli i da bude voljeno. Ljubav je stanje koje greje dušu i donosi sreću, osećaj za koji se borimo i živimo najlepše kada je u nama. Kada u srcu nosite ljubav i radost, svaki dan predstavlja blagoslov.

Vladeta Jerotić je o ljubavi još i govorio:

"Prirodnoj težnji prema ljubavi potrebni su povoljni uslovi za razvoj. Jer voleti drugog čoveka znači i razumeti ga, a svakako i – opraštati mu. Nije, doduše lako voleti čoveka onakvog kakav jeste, ali samo ako budemo u stanju da ga ne samo prihvatimo već i da ga zavolimo upravo onakvog kakav jeste, podstaći ćemo ga da postane onakav kakav može da bude."

Pored ljubavi, važna je i radost, raj pozitivan duh koji nam daje lepši pogled na svet, motiviše nas i podseća da smo bića sreće i svetlosti. Negujte ove dve osobine u sebi, onda sve prepreke postaju male.

Izvor: Sensa