Valentina Šljivić nam je demonstrirala Qigong vežbu pod nazivom "Budistički sveštenik štiti hram". Ova vežba sastoji se iz tri povezana položaja koji imaju odgovarajuće benefite za vaše psihofizičko zdravlje i pomažu pokretanju cirkulacije i energije - Ćija.

9 alternativnih načina da meditirate: novi pristup meditaciji

Početna pozicija

Stanite u raskoračan stav u širini ramena. Rasporedite težinu tela na oba stopala. Umirite telo, um i dah. Dišite na nos. Pogled seže daleko ispred vas u daljinu. Umirimo um tako da ga osetimo da je kao voda.

Vežba 1.

Ispružite ruke paralelno ispred sebe do visine srca, spojite oba dlana ispred vaše grudne kosti u molitveni položaj i spustite pogled na vrhove vaših prstiju. (slika 2.)

Efekat vežbe: Kada se sklope ruke i um umiri regulišu se obe strane tela i energiju dovodimo u ravnotežu. Ova vežba pomaže da unapredimo smirenje nervnog sistema, regulišemo tečnosti u telu, cirkulaciju, i da smanjimo umor.

Vežba 2.

Razdvojte oba dlana tako da se prsti dodiruju, a laktovi stoje u visini ramena, rašireni u stranu.

Ispružite ruke ispred sebe i sprovedite obe ruke u stranu.

Opustite ramena. Iz tog položaja podignite prste ka nebu tako da osetite zatezanje tricepsa. Kao da gurate zid sa oba dlana. Zadržite 3-5 sekundi.

Koncentrišite sa na protok ćija (energije) u ramenima i rukama.

Efekat vežbe: Guranjem dlanova u stranu meridijani su razvučeni i imaju funkciju da regulišu protok Ćija u meridijanu pluća i srca, poboljšavaju cirkulaciju i disanje. Ovom vežbom se povećava mobilnost ramenog zgloba.

Vežba 3.Opustite dlanove paralelno i dovedite ih do visine srca tako da oba dlana gledaju ka tlu / podu. Oba dlana okrenite ka nebu i pomerite dlanove tako da dodirnu malo uši i ispružite dlanove ka nebu visoko i u isto vreme podižite se na prste.

Kada ste na prstima pustite telo malo da se nagne napred i ostanite do 3 sekunde u toj poziciji.

Efekat vežbe: Svesna namera slanja Ćija (energije) u ruke i tačku na vrhu glave tianmen ili baihui. Fokusirajte pažnju na ruke ali ne gledajte u njih. Ći teče kroz meridijan trostrukog grejača.

Izvor: Lovesensa