"Seci drva, nosi vodu" - zen izreka koja nas najčešće podseća na važnost jednostavnih životnih zadataka koji moraju biti obavljeni, upućuje nas i na potrebu da se fokusiramo baš na ono što obavljamo, na važnost prisustva - sada i ovde.

Disciplinujte telo i um, jer obavljanje čak i najjednostavnijih poslova može biti uživanje u trenutku i predstavlja nešto na čemu treba da budete zahvalni.

Ljudi su skloni tome da veći deo vremena posvete razmišljanju o prošlosti i budućnosti, umesto da uživaju u momentu sadašnjosti. Prošlost je nešto što ne možemo da promenimo, što je već zapečaćeno. Jedino što možemo je da promenimo naš odnos prema prošlosti. S druge strane, razmišljanje o budućnosti je problematično, čak i uzaludno, jer bez obzira na to koliko se trudimo da ubedimo sebe u suprotno, mi ne možemo da kontrolišemo pravac u kom će se stvari odvijati. Možemo praviti pretpostavke, ali univerzum ima svoj plan na koji teško možemo uticati.

Obavljanje svakodnevnih životnih zadataka krije u sebi lepotu življenja i može predstavljati neponovljivi užitak. Na žalost, često posao posmatramo kao nešto što moramo da obavljamo kako bismo zaradili za život. Posao može da postane nesebična aktivnost koju obavljamo u okviru svoje zajednice, zadovoljstvo samo po sebi. Sabranost i uvežbavanje svesti može nas naučiti da se fokusiramo na zadatak tako da naše delanje bude uspešnije i produktivnije. Ako čistite kuhinju, osetite sunđer u svojoj ruci. Osetite vlažnost i teksturu, obratite pažnju na to kako se sunđer pomera u vašoj ruci, osećajte svoje pokrete. Radite svaki posao kao da je najvažniji na svetu.

Biti ovde i sada, znači uživati u momentu koji je nepovratan. Pronađite lepotu u svakodnevnim poslovima i budite zahvalni za svaki uzdah i pokret koji načinite, jer je taj trenutak neponovljiv.